Webové stránky

Reforma ve výuce jazyků: TBL

RSS

Jazykovka Brno PELICAN, která sídlí v centru Brna, asi nemusí být v dnešním článku zdlouhavě představována. Vždyť, kdo by neznal jazykovou školu, která si od samého počátku buduje svou pověst, rozdává úsměvy a ukazuje i těm nejzarputilejším, jejichž nejčastější větou je „to nezvládnu“ nebo snad „je to pro mě moc těžké“, že ve škole PELICAN není nic nemožné?

PELICAN skutečně nabízí velkou škálu rozmanitých možností jazykového vzdělávání. Pro veřejnost nabízí jazykové kurzy – a to od klasické angličtiny, až po méně obvyklé kurzy.

Pomaturitní studium jazyků je častou volbou čerstvých absolventů středních škol, kteří nevědí, co se svým životem po maturitě. Pro všechny, které tato zkouška z dospělosti teprve čeká, organizuje PELICAN kurzy s názvem příprava na maturitu, které mají za cíl připravit budoucí maturanty na všechny 3 dílčí části obávané státní zkoušky z jazyka.

Dále se, mimo jiné, PELICAN zaměřuje taky na firemní vzdělávání, ať už se jedná o velmi časté a oblíbené firemní kurzy angličtiny, či méně obvyklých jazyků.

A tím ambice školy zdaleka nekončí. PELICAN se, v rámci neziskové organizace Spolek PELICAN, zapojuje do evropských vzdělávacích projektů, díky nimž má možnost přinášet do jazykového vzdělávání inovační metody.

Jedním z projektů, jehož cílovou skupinou jsou lidé přicházející do Evropy z různých částí světa a často zde, kvůli jazykové bariéře a neznalosti prostředí nenachází možnost, jak se uplatnit, je projekt We Are One. Cílem projektu je propojit výuku cizího jazyka s předáním informací o ekonomickém, sociálním i kulturním prostředí v zemích Evropy. Jednou z odpovědí, jak toho chce projekt dosáhnout je právě zkratka TBL.

Zastaralé metody a přístupy v jazykovém vzdělávání

Při pomyšlení na výuku cizího jazyka však jistě nejednomu z nás přeběhne mráz po zádech. Hodiny drilování se slovíček a gramatiky, hodiny prosezené ve školní lavici s nezábavným učitelem a učebnicí, ze které se jazyk učili ještě Tvoji rodiče. V hodinách se mluvení úspěšně vyhýbáš a i když mluvit chceš, učitel Ti nedá moc šanci.

Když na to pak přijde a Ty konečně potkáš na ulici cizince, který se Tě ptá na cestu k tomu slavnému brněnskému orloji, zvládneš jen zalapat po dechu jako kapr. Kam se podělo těch 13 let studia jazyka? Je chyba v Tobě, učiteli nebo zastaralých metodách a přístupech? A jak zabránit tomu, aby se situace opakovala i nadále?

Odpovědí je učit a zároveň z toho používat jazyk. Vždyť samotný úkol či situace z reálného světa nám vytváří nové a praktické možnosti využití jazyka a tím taky příležitost k rychlejšímu a hlavně přirozenému osvojení si jazyka. Ano, odpovědí je TBL!

PPP – TTT – TBL aneb hezky potupně!

Jak často učitelé žádají studenty, aby vykonali ve třídě (či mimo ni) aktivitu, která je naprosto běžná v jejich každodenním životě v jejich rodném jazyce? Pravděpodobně se to nestává moc často. A přitom právě to může být způsob, jak se druhý jazyk naučit přirozeně a osvojovaný jazyk si snadno zapamatovat a jen tak nezapomenout.

Za tradiční model pro organizaci jazykového vzdělávání na našich školách může být považován přístup PPP (presentation, practice, production). S tímto přístupem jsou jednotlivé jazykové lekce (např. minulý čas) prezentovány učitelem, poté procvičovány mluveným či psaným cvičením (často ustrnulá cvičení z učebnic).

Přestože gramatický výklad učitele může zapadat do předem stanovených osnov jazykové výuky, naší kritikou tohoto přístupu je, že pouhé gramatické osvojení si předchozího výkladu učitele ani zdaleka nepokrývá praktickou jazykovou potřebu, jelikož je často založená na neautentickém důrazu zvoleného tématu.

Další alternativou k modelu PPP je přístup TTT (test-teach-test), ve kterém studenti nejprve plní určitý úkol, poté je učitel při procházení úkolu provede zásadními gramatickými a lexikálními problémy úkolu a studenti poté řeší úkol stejný nebo podobný.

TBL – Task-Based Learning

Jane Willis ve své knize „A Framework for Task-Based Learning“ nastiňuje další, inovativní model pro organizaci výuky. Ačkoliv se nejedná o radikální odklon od učební metody TTT představené výše, prezentuje nám Jane model založený na jeho zdravých teoretických základech a zároveň bere v úvahu potřebu autentické komunikace.

Učení založené na metodě TBL je obvykle založeno na třech etapách. První z nich je nazvaná pre-task fáze neboli fáze před samotným úkolem. Během této fáze učitel představí a definuje téma a žáci se zapojují do aktivit, které jim pomáhají vyhledat slova a fráze, které jim mohou být užitečné při plnění hlavního úkolu nebo se učí nová slovíčka a fráze, které jsou pro úkol důležité.

Tato část je následována fází nazvanou „task cycle“. Studenti zde provádějí úkol (obvykle cvičení s řešením nějakého problému) v párech nebo malých skupinkách. Poté připraví zprávu o tom, jak úkol plnili a jakých dosáhli závěrů. Nakonec prezentují své výstupy v mluvené nebo písemné podobě.

Závěrečnou fází je pak fáze, zpětná vazba pro studenty, která se zaměřuje na jazykovou správnost při užití druhého jazyka při plnění úkolu.

Hlavní výhody TBL metody spočívají v tom, že je jazyk využíván při plnění skutečného úkolu, což znamená, že se při studiu uskuteční reálná komunikace a že ve stadiu, kdy si studenti připravují svou zprávu pro zbytek třídy, jsou nuceni zvažovat celou jazykovou formu a nesoustředí se jen na jeden aspekt (jako v přístupu PPP).

Cílem modelu PPP je vést studenty od přesnosti (gramatické) k plynulosti. Cílem TBL je pak integrovat všechny dovednosti zároveň. Díky rozmanitým možnostem zadávání úkolů (čtení textů, poslech, řešení problémů, hraní rolí, tvorba dotazníků atd.) nabízí model TBL značnou flexibilitu a vede k motivaci studentů.

Zaujala Tě metoda TBL a chceš se dozvědět víc? Navštiv stránky jazykové školy PELICAN nebo se zastav osobně v kanceláři naší jazykovky a my Ti rádi zodpovíme Tvé dotazy a co víc, do děje u PELICANA Tě taky moc rádi zapojíme! Těšíme se na viděnou!

Tvůj PELICAN

Ukázat další aktuality