Webové stránky

Andělské karty nejsou rozhodně čertovými obrázky

RSS

Takřka v každé pohádce, kde se objeví karty, se dětskému divákovi dostane informace, že se jedná o čertovy obrázky, od nichž se je lepší raději držet dál. Tato poučka ale rozhodně neplatí pro andělské karty. Ty naopak existují proto, aby člověku jeho život ulehčily a poradily mu v mezních životních situacích.

Klasický balíček sestává ze 44 andělských karet

Andělských karet dnes existuje řada různých variant, přičemž jejich prostřednictvím je možné spojit se s anděly, kteří ochraňují člověka, a komunikovat s nimi v otázkách zdraví a rodiny, milostného života i zaměstnání.

Andělské karty mají tu přednost, že v sadě, které obvykle sestává ze 44 karet, nejsou obsaženy negativní karty, protože andělé nám pochopitelně vždy radí z pozice lásky.

Andělské karty je možné vykládat s pomocí různých příruček

Význam andělských karet je tedy nezpochybnitelný. Praktické využití však najdou pouze v okamžiku, kdy s nimi člověk umí správně zacházet. Pravděpodobně nejznámější jsou andělské karty Doreen Virtue, jež představují správné pojítko se sférou andělů.

Rádi byste vše vyzkoušeli, ale máte obavu, že nebudete umět karty správně vykládat? Můžete ji v klidu zahnat, protože existují příručky, které si zakoupíte, a s jejich pomocí se při výkladu nespletete.

S andělskými kartami je nutné před výkladem navázat pouto

Nové andělské karty by si měl jejich majitel před použitím detailně prohlédnout, na každou by si měl sáhnout, aby si k ní vytvořil pouto. Posléze je třeba andělské karty důkladně promíchat a položit je rozložené před sebe.

Výklad je pochopitelně nutné provádět v naprostém tichu, kdy není dotyčná osoba ničím rušena a může se soustředit jen a jen na karty a na věc, na kterou touží dostat odpověď. Celé sezení u karet je možné zpříjemnit poslechem hudby, která je danému člověku milá.

K výkladu se běžně užívá tří karet se vztahem k minulosti, současnosti a budoucnosti

Výklad andělských karet rozhodně není nic složitého, co byste se nemohli naučit! Jejich prostřednictvím se vám dostane odpovědi v podstatě na každou otázku. Je jen důležité na ni soustředěně myslet a následně vytáhnout kartu.

Poměrně běžný je postup, kdy je vykládáno za pomoci tří karet. První podává svědectví o vztahu minulosti k vaší otázce, druhá je zaměřena na přítomnost a třetí se snaží přiblížit budoucí vývoj s ohledem na konkrétní otázku.

Zde je třeba nedívat se na karty izolovaně, ale nutné hledat mezi nimi souvislosti. Pocity, vjemy, to vše má během výkladu zásadní význam.

Andělské karty je možné zakoupit také v e-shopu

Andělské karty již pomohly celé řadě lidí při řešení jejich problémů i na cestě k sebezdokonalení. Pro zájemce dnes není žádný problém pořídit si je i literaturu k nim kupříkladu v e-shopu www.poznani-knihy.cz , který se na tuto ezoterickou problematiku zaměřuje.

Ukázat další aktuality