Webové stránky

Ahoj, já jsem PELICAN a mezi mé koníčky patří…!

RSS

Pojďme to vzít hezky popořadě. Jsme Jazykovka Brno PELICAN, letos slavíme sladkých 16 let od svého založení a mezi naše koníčky patří zejména učení jazyků, učení jazyků a znovu – učení jazyků. Jo, to nás prostě baví!

A co dál nás jako správného PELICAN(a) baví? Rádi létáme po světě, sbíráme inspiraci, vzděláváme sami sebe a naše poznatky a zkušenosti pak o to raději předáváme dál. Taky proto jsme založili neziskovou organizaci. PELICAN tak pod svá křídla zahrnul i Spolek, díky kterému máme možnost zapojovat se do evropských vzdělávacích projektů.

Mezi naše další koníčky se tak stalo taky pomáhání potřebným, nalézání inovačních metod ve vzdělávání, které pak díky svým rozmanitým způsobům vzdělávání (pomaturitní studium, klasické jazykové kurzy skupinové či individuální, firemní vzdělávání) můžeme s radostí a úsměvem na rtech předávat dál.

Pojď se s námi dnes podívat na zajímavý projekt, který Ti moc rádi představíme a taky Tě do něj rádi zapojíme. Nic se neboj, PELICAN má pod svými křídly dost místa pro každého, kdo se chce zapojit a pomáhat dobrým věcem! Věříme v lepší svět, tak pojď věřit s námi!

Představujeme vzdělávací projekt We Are One!

Spolek PELICAN je jedním z partnerů projektu We Are One, jehož cílovou skupinou jsou cizí státní příslušníci, kteří přicházejí v těchto dnech do Evropy z různých částí světa. Tyto osoby často nenacházejí možnost, jak se uplatnit na trhu práce, navzdory rostoucí poptávce a dobré ekonomické situaci většiny evropských zemí. Jejich snaha prosadit se v evropském prostředí je limitována jak nedostatečnou znalostí nového prostředí, do kterého přišli, jednak jazykovou bariérou.

Projekt We Are One se zabývá aktuální otázkou – tedy jakým způsobem efektivně propojit výuku cizího jazyka s předáváním informací o ekonomickém, sociálním, právním a kulturním prostředí v evropských zemích. Zodpovězení této otázky se stalo zároveň cílem projektu.

Metodické příručky a nástroje, které partneři projektu z Dánska, Irska, Portugalska a České republiky vyvíjí, kombinují dvě metody, nazvané Content and Language Integrated Learning (CLIL) a metodu Task-Based Learning (TBL).

Hlavní výhodou kombinace těchto dvou metod je vyšší motivace účastníků, daná skutečností, že kromě jazykového pokroku zároveň studenti kurzů prohloubí své znalosti v nezbytných otázkách svého pobytu.

Spolupráce na řešení reálných problémů poskytuje účastníkům okamžitou zpětnou vazbu o jejich schopnosti dorozumět se či porozumět psanému textu, a zároveň zvyšuje jejich sebevědomí v dané jazykové oblasti díky zkušenosti, kterou tímto způsobem studia získávají.

Klíčovým výstupem projektu bude Sada nástrojů pro práci ve třídě, která bude dostupná jak on-line, tak bude určená k tisku a k distribuci ve školách a kolektivech studentů.

Klíčová témata, k nimž se bude vztahovat řešení reálných problémů a která by měla patřit do hlavních oblastí zájmu nově příchozích cizích státních příslušníků, jsou: životní dovednosti, kultura na pracovišti, jazykové dovednosti v restauračním a hotelovém provozu, jazykové znalosti týkající se automobilového provozu (mechanik, řidič taxi, automobilu či autobusu), jazyková obratnost týkající se stavebnictví a konečně sebehodnocení svých vlastních dovedností.

Kromě těchto nástrojů bude v projektu vytvořena příručka, věnovaná překování negativních stereotypů a interkulturnímu porozumění, průvodce pro pedagogy, kteří budou jazykové kurzy sestavovat a videomateriály představující jednotlivé aktivity.

A jak proběhne testování nástrojů? V rámci projektu We Are One bude Jazyková škola Brno PELICAN pořádat v Jihomoravském kraji workshopy zaměřené na testování možnosti výuky českého jazyka jako cizího/druhého jazyka s využitím metod CLIL a TBL.

Pracovní verze sady nástrojů pro práci se studenty bude předána účastníkům pořádaných workshopů k praktickému prověření. Jsou to právě návrhy, doporučení a nové postřehy od těchto osob, které představují pro tvůrce nástrojů neocenitelnou zpětnou vazbu a budou určujícím faktorem při finální úpravě výstupů projektu před jeho ukončením.

Proč CLIL a TBL?

Mladí lidé v dnešní době čelí odlišným podmínkám, než čelili jejich rodiče a prarodiče. Převážnou část 20. století byly nároky i příprava na budoucí povolání jednodušší než v dnešní době. Čtení, psaní, matematika, zpracování zadaných úkolů a pedantské dodržování zadaných instrukcí.

S počátkem 21. století však přichází stále častěji na řadu otázka, jak by mělo vypadat vzdělávání a příprava studentů na budoucí povolání v dnešním moderním světě. Není čas na změnu?

Jaké znalosti a dovednosti očekáváme u dnešních budoucích pracovníků? A proč mnohdy po 13 letech výuky jazyka nedokáží studenti složit rozumnou větu a před maturitou se v jejich Google vyhledavači nejčastěji objevuje slovní spojení příprava na maturitu z jazyka?

Nezávislost a flexibilnost v tom, kdy a jak pracují. Vybavení IT dovednostmi, schopnost vyhledávat relevantní informace na internetu i schopnost umět třídit informace získané v masmédiích.

Komunikační dovednosti, práce ve skupině i projektových týmech. Kompetence týkajíc se dané profese, ale taky schopnost a motivace učit se další jazyky, adaptibilita, a ani tento výčet není zdaleka všechno.

Je to právě metoda CLIL, ve spojení s metodou TBL – Task-Based Learning, která všechny výše uvedené kompetence ve spojení s jazykovým vzděláváním rozvíjí a pracuje s nimi.

Jestli Tě nové přístupy ke vzdělávání jazyků zaujaly, nečekej a navštiv stránky naší školy PELICAN.

Podívej se na blog, kde si můžeš přečíst články, které Ti více přiblíží představené metody týkající se jazykového vzdělávání. Nebo se za námi zastav v kanceláři školy PELICAN, sídlící v centru Brna a my Ti předáme více informací! Budeme se těšit!

Tvůj PELICAN

Ukázat další aktuality