Webové stránky

Pobyt a zaměstnávání pracovníků Ukrajiny

RSS

Obyvatelé Ukrajiny jsou zákonem posuzováni jako cizinci, respektive občané tzv. třetí země. Proto musejí při pobytu na území ČR splnit určitá pravidla. Další povinnosti se týkají jejich zaměstnávání. Co přesně tato situace obnáší?

V rámci pobytu kratšího než 90 dnů jim postačí k pobytu na území ČR biometrický pas. Pobyt však během následujících 180 dní nesmí přesáhnout zmiňovaných 90 dní. Pakliže se jedná o pobyt delší, je nutné si obstarat vízum.

Ta se rozlišují jednak dle délky pobytu a jednak dále dle účelu cesty.

Krátkodobá (schengenská) víza se dělí následovně:

 • turistika, lázeňský pobyt, léčba
 • obchodní cesta, jednání, konference, seminář, kulturní nebo sportovní událost
 • pozvání
 • studium nebo vědecký výzkum
 • zaměstnání
 • zácvik
 • letištní průjezdní vízum

Žádost o dlouhodobé vízum se podává na zastupitelském úřadu ČR v zahraničí. Typy víz dlouhodobých jsou konkrétně tyto:

 • dlouhodobé vízum
 • zaměstnanecká karta
 • modrá karta
 • studium (dlouhodobé)
 • výzkum (dlouhodobý)
 • sloučení rodiny
 • pobyt rezidenta jiného členského státu EU
 • trvalý pobyt

Režim Ukrajina a snazší zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

Vzhledem k tomu, že zisk pracovních víz pro Ukrajince je administrativně poměrně náročným procesem, vznikl za tímto účelem tzv. Pilotní projekt Ukrajina, na nějž následně navázal Režim Ukrajina.

Jedná se v podstatě o možnost pro tuzemské zaměstnavatele nechat zaměstnat pracovníky z Ukrajiny ve zrychleném režimu. V první fázi se jednalo o zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků, ve druhé fázi se pak koncept zaměřil na nízko a středně kvalifikované profese, a to primárně v technických oborech. A setkal se s nebývalým zájmem.

Zvláštní režim však tak zcela plánovaná očekávání nesplnil, čekací lhůty v jeho rámci činily i půl roku. Stále tak zůstává nejschůdnější alternativou tzv. zaměstnanecká karta. Tuto možnost mají cizinci od roku 2014. Doklad v sobě slučuje jednak vízum a jednak pracovní povolení, o které si do té doby musel cizinec zvlášť požádat.

Na vyřízení zaměstnanecké karty mají přitom příslušné úřady dva měsíce. Obdobný účel má již zmiňovaná modrá karta, která je ale podmíněna ziskem příslušné kvalifikace.

Jak si zjednodušit komplikovanou administrativu

Zaměstnavatel je povinen se držet především ustanovení zakotvených v zákoníku práce a souvisejících předpisech. Nedodržováním platné legislativy se vystavuje riziku postihů.

Kontroly v této sféře zajišťuje konkrétně Státní úřad inspekce práce a oblastních inspektorátů práce. Rovněž Celní správa ČR je oprávněna k provádění kontrol v rámci odvětví, a to u těch osob, které právě nejsou státními příslušníky zemí EU.

Řada zaměstnavatelů přitom svoje povinnosti zanedbá i nevědomky. Abyste se tak vyhnuli jakémukoli riziku, je vhodné vyřizování veškerých náležitostí svěřit pracovní agentuře, která se na procesy související se zaměstnáváním cizích státních příslušníků specializuje.

Jednou z nejlepších v ČR je pracovní agentura IRS Czech, která zajišťuje, jak samotné zaměstnance přímo z Ukrajiny díky své pobočce v místě ale také veškerá potřebná víza a pracovní povolení pro práci v ČR. Více informací najdete na stránce www.irsczech.com

Ukázat další aktuality