Webové stránky

Zvažujete využití režimu Ukrajina?

RSS

Oficiální název programu zní Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny, jinak se ale ujal zkrácený název Režim Ukrajina. Co to je, jak se do něj zapojit a jaké z něj vyplývají výhody?

Co je Režim Ukrajina a co je jeho cílem

Tuzemským firmám má zjednodušit získávání pracovních sil z Ukrajiny. Obdobný koncept byl uplatněn už u programu Projekt Ukrajina, který se ale týkal vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.

Oproti tomu Režim Ukrajina cílí hlavně na pracovníky vřazené do hlavních tříd 4–8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru. Primárně by měl pomoci zaměstnávat osoby v technických profesích.

Stěžejní myšlenkou projektu je usnadnění vyřizování žádostí o zaměstnaneckou kartu. Ta supluje povolení k pobytu i pracovní povolení čili možnosti pracovního uplatnění cizinců dále významně rozšiřuje.

Uchazeči mohou termín pro podání žádosti získat na Generálním konzulátě ČR ve Lvově a v případě hromadných žádostí na zastupitelském úřadě ČR v Kyjevě. Příslušné instituce žadatele samy osloví. To znamená, že zaměstnavatel musí mít konkrétní uchazeče již vytipované.

Na konceptu se společně podílejí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky. Výsledkem by mělo být vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty, a tím i úspěšnější zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny.

Od 31. 1. 2018 došlo k navýšení roční kvóty z původních 10 000 pracovních sil z Ukrajiny na dvojnásobek.

Jak se do projektu Ukrajina zapojit

Základní podmínkou je podání žádosti, kterou budou následně zpracovávat garanti. Projekt je určen zaměstnavatelům, kteří podnikají v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru a mají alespoň 10 zaměstnanců.

Vygenerované volné místo ovšem současně musejí nejprve nabídnout na tuzemském trhu práce. Jestliže se uchazeče najít nepodaří, teprve pak může být obsazeno státním příslušníkem Ukrajiny.

Žádost se podává e-mailem, osobně nebo přes datovou schránku. Poplatek za žádost se pohybuje na 2 500 Kč u žádosti první, přičemž je nutné ještě připočíst poplatek za každého zaměstnance, kterého do žádosti napíšete.

Ten je 200 Kč. Doba mezi vyřízením žádosti a přizváním žadatele k pohovoru činí asi 4 měsíce.

Kdo se do projektu zapojit nemůže

  • Ten, kdo v ČR podniká méně než dva roky.
  • Ten, kdo není tuzemským daňovým rezidentem, tzn. neplatí v tuzemsku daně.
  • Ten, kdo není registrován k platbě sociálního a zdravotního pojištění.
  • Ten, kdo má méně než 10 zaměstnanců.
  • Ten, kdo má jakékoli nevyrovnané dluhy vůči státu.

Jak si zjednodušit zařazení do Režimu Ukrajina

Úspěšné zařazení do projektu se odvíjí od správného vyplnění žádosti, doložení všech příloh a splnění výše zmiňovaných podmínek. Nejste si jisti, jestli odpovídáte všem kritériím, případně zda máte pohromadě veškeré nutné dokumenty?

Neváhejte využít služeb pracovní agentury IRS Czech, která vám se zajišťováním žádosti pomůže.

Ukázat další aktuality