Webové stránky

Jak na zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny

RSS

Poptávka po zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny stále roste. Proč a jak funguje proces obsazení pracovního místa cizincem oproti zaměstnanci z tuzemska?

Proč firmy potřebují zaměstnávat Ukrajince

V ČR panuje rekordně nízká nezaměstnanost, zájem tak není například o práci v zemědělství nebo o dělnické profese. Až 98 % technologických firem využívá coby zaměstnance cizí státní příslušníky. Chybí například svářeči. Obdobná situace panuje v řadě odvětví, nejsou švadleny a další.

Dle dřívějších údajů měli čeští zaměstnavatelé k dispozici až 140 000 pracovních míst, která potřebovali obsadit cizinci, protože na domácím pracovním trhu uchazeče nenašli. Zaměstnávání cizinců se však netýká pouze takto nízko kvalifikovaných profesí. V současné době máme dokonce každého desátého zubního lékaře z Ukrajiny.

Odborníci do jisté míry tuto situaci vítají a shodují se, že tím dochází k oživení pracovního trhu. Je to proto, že vhodných adeptů na pracovní pozici v budoucnu přibývat zřejmě nebude. Důvodem je především to, že populace všeobecně stárne a porodnost klesá.

Jak na zaměstnávání cizinců prakticky

Problém je zejména to, že celá řada cizinců na svoje pracovní místo nakonec nenastoupí. Příčinou je zdlouhavá administrativa. Cizinec totiž musí mít zajištěno povolení k pobytu neboli vízum a současně potřebuje pracovní povolení. Čekací lhůty jsou přitom pro firmy neúnosně dlouhé, neboť trvají i půl roku.

Stát se proto snažil vyjít zaměstnavatelům vstříc a tyto nezbytné procesy zkrátit. Proto vznikly vládní programy Pilotní projekt Ukrajina a na něj navazující Režim Ukrajina, které by měly usnadnit nábor zaměstnanců právě z této země.

Co je Projekt Ukrajina a Režim Ukrajina

Oba tyto programy umožňují zaměstnat zaměstnance v tzv. zrychleném režimu. V praxi tedy podstatným způsobem zjednodušují získání zaměstnanecké karty. Což je v současné době prakticky nejméně časově a administrativně náročné řešení při zaměstnávání cizince.

Toto povolení je totiž tzv. duálního charakteru, to znamená, že zastupuje v jednom jediném dokladu jednak povolení k pobytu a jednak povolení pracovní. Nahrazuje tedy, a to pro všechny typy profesí, dlouhodobé vízum. Zaměstnaneckou kartu je možné získávat od roku 2014.

V čem se zmiňované dva projekty liší? V principu tím, pro koho jsou určeny. Projekt Ukrajina je zaměřený na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků. Naproti tomu Režim Ukrajina se orientuje primárně na obsazování pracovních míst v rámci středně a nízko kvalifikovaných profesí.

Jak si tento úkon procesně zjednodušit?

Administrativní náročnost proto může být jedním z faktorů, která firmu nakonec definitivně odradí od pokusů sehnat zaměstnance za hranicemi. To však může vést k omezení její činnosti.

Proto je na místě využít služeb pracovní agentury, která má se zaměstnáváním cizinců dlouholeté zkušenosti a je schopná vám s řešením situace pomoci.

Jednou z nich je také agentura IRS Czech, která pomáhá firmám se zajišťováním pracovníků ze zahraničí zejména z Ukrajiny. Samozřejmě se postará i o potřebná pracovní povolení a víza či vše připraví právě do režimu Ukrajina.

Ukázat další aktuality