Webové stránky

„Odborníci z praxe“ aneb prezentace našich projektů

RSS

Jazyková škola PELICAN byla založena už v roce 2002 jako jazyková škola, tedy tak, jak většina z nás školu se symbolem žlutého ptáka známe. O několik let později došlo k expanzi nabízených služeb školy a nyní jazykovka Brno poskytuje skutečně rozmanité možnosti na vzdělávacím poli – dospělých, dětí a mladistvých. A jak spolu za chvíli uvidíme, není to ani zdaleka vše.

PELICAN nabízí dobře známé jazykové kurzy pro veřejnost, a to včetně příprav na jazykové zkoušky. Poskytuje kurzy češtiny pro cizince a vzdělávací rozsah dosahuje až ke kurzům profesní kvalifikace. Férový kompromis pro řadu maturantů poskytuje pomaturitní studium angličtiny a němčiny. Zájem o tuto formu studia rok od roku stoupá a pro mnohé studenty už se nejedná ani tak o záchranu, jak o plnohodnotnou volbu mezi výškou a jazykovým vzděláváním.

Nemalou část toho, čemu se PELICAN věnuje, zaujímá firemní vzdělávání. Škola poskytuje firmám komplexní jazykový servis od počáteční analýzy potřeb dané společnosti, vyhodnocení jazykových znalostí budoucích účastníků i jejich rozdělení do studijních skupin, až přes realizaci samotné výuky, kontrolu docházky i průběžných studijních výsledků. Závěrečné testování po skončení kurzu je samozřejmostí.

A že by snad tímto měly ambice žlutého ptáka PELICANA končit? Ani náhodou. Dalším stěžejním momentem školy se stává mezník, kdy na jazykovou školu – jazykové kurzy, pomaturitní studium i firemní vzdělávání navazuje nezisková organizace Spolek PELICAN. Právě díky Spolku má PELICAN možnost partnersky se zapojit do evropských vzdělávacích projektů nebo mezinárodní projekty sám koordinovat.

Když zkušenosti předáváme dál

Pokud se o projektech, na kterých se v současné době podílíme, chceš dozvědět více, navštiv webové stránky školy PELICAN. Naše zkušenosti a zážitky totiž rádi sdílíme on-line, ale o to víc nás taky těší, když někdo projeví zájem a my můžeme své výstupy představit taky v off-line podobě.

A tak se třeba stane, že je úterý ráno a naše projektová výprava si razí cestu směrem k Pedagogické fakultě, aby zde v přednáškovém cyklu pro budoucí učitele se specializací na žáky s odlišným mateřským jazykem představila projektovou činnost školy PELICAN. A jak taková přednáška v našem podání vypadá?

Hned na úvod je taky podstatné říct, že si každého pozvání a každé příležitosti předat materiály a výstupy z našich projektů dál, neskutečně vážíme.

O to víc nás pak těší, když výstupy můžeme předat (zřejmě) budoucím učitelům, kteří snad v budoucnu plánují s cílovou skupinou našich projektů v pracovat. Právě v tomto momentu nabývá naše práce a úsilí na smyslu.

Po úspěšném zprovoznění techniky neleníme a skáčeme rovnou do projektového pole. Dnes máme v plánu budoucím učitelům češtiny jako cizího/druhého jazyka prakticky představit výstupy dvou projektů, přičemž každý z těchto dvou projektů je v naprosto odlišném stádiu pokroku.

Mimo jiné tím chceme účastníkům kurzů ukázat, jak dlouhý může být běh na „projektovou trať“.

Dříve, než se vrhneme do povídání o projektech, považujeme ještě za důležité uvést jednu informaci na pravou míru. Totiž, slovo „odborníci“ nás v názvu přednášky už předem maličko vyděsilo.

Ujišťujeme všechny účastníky, že i my se dennodenně z naší každodenní práce teprve učíme. Ať už je to práce se studenty navštěvující v naší jazykové škole PELICAN pomaturitní studium němčiny nebo angličtiny, veřejné kurzy, firemní vzdělávání nebo třeba právě z projektové činnosti.

Odborníci? Dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí zřejmě ano. Ale samozřejmě, spoustu věcí pořád nevíme! Nu, tolik omáčky kolem. A teď už můžeme vkročit rovnou do pohádky!

MultiLib aneb pohádky jsou krásná věc

Projekt MultiLib neboli vícejazyčná knihovna plná pohádek pro děti. Pohádky vůbec samy o sobě jsou krásná věc. Umožňují dětem přejímat modely chování, uvědomit si, čím se liší dobro a zlo, že poctivec je ten, který vyhrává a zloduch je potrestán. Kromě všech těchto krásných věcí však pohádky taky rozvíjí schopnost komunikace, schopnost naslouchat a vcítit se a porozumět jiným.

A právě toho využívá projekt MultiLib, jehož partnerem se stala taky Jazyková škola Brno PELICAN, jehož cílem je právě porozumět ostatním národům prostřednictvím pohádkových příběhů. I tento projekt – stejně jako většina našich aktuálních evropských vzdělávacích projektů – reaguje na příchod více než jednoho milionu cizích státních příslušníků do evropských zemí a na potřebu jejich úspěšné integrace do společnosti.

Zvyšující se podíl multietnických tříd klade nároky především na učitele, kterým je potřeba nabídnout nástroje a pomůcky, díky kterým si s diverzitou dětí a přístupů poradí.

V těchto nástrojích je důraz kladen na vzdělávání dětí směrem k otevřenosti vůči diverzitě, ale zároveň v nich, jako jejich strůjci, považujeme za důležité taky to, aby v dětech vyvolaly hrdost na svůj původ a tradice.

Pohádkový projekt MultiLib je z naší dvojice představovaných tím, který je už téměř u svého konce. Taky z toho důvodu můžeme představit účastníkům přednášky všechny materiály, které máme prozatím k dispozici.

Seznamujeme je s on-line úložištěm všech pohádek a taky Sbírku aktivit pro práci s pohádkou a příběhem. Těší nás dotazy účastníků a velký zájem o představené materiály. „To víte, brzo nás čeká praxe!“

Příště Ti představíme projekt, který v rámci přednášky přišel na řadu jako druhý a je ve fázi vývoje klíčových výstupů. Stejně jako my na další off-line přednášky, taky Ty se máš tedy na co těšit!

Tvůj PELICAN

Ukázat další aktuality