Webové stránky

Koupě bytu v Českých Budějovicích z daňového pohledu

RSS

Jakou daň je třeba při koupi bytu zaplatit?

Podle schválené novely zákona hradí od listopadu 2016 daň z nabytí nemovitosti kupující. Takže z právě zakoupeného bytu v Českých Budějovicích zaplatíte čtyři procenta kupní ceny finančnímu úřadu. Ale nemusí to tak být vždy.

Kdo daň platí

Poplatníkem daně je nabyvatel. Jestliže koupíte běžný byt, je třeba uhradit daň z nabytí nemovitosti. Jsou však zákonné výjimky. A to v tom případě, jestliže se byt nachází v novostavbě bytového domu.

V Českých Budějovicích se v současné době realizuje několik nových developerských projektů, které slibují krásné nové byty. Můžete si vybrat jeden z nich. Od daně budete osvobozeni, pokud koupíte hotový byt, do něhož se můžete prakticky obratem po zapsání do katastru nemovitostí nastěhovat.

Osvobození od daně však neplatí, pokud byste byt v Českých Budějovicích kupovali v rozestavěném bytovém domě. Neplatí ani v případě, pokud by nový byt byl v rodinném domě. V obou těchto případech musíte daň odvést.

Výše daně

Daň z nabytí nemovitých věcí činí čtyři procenta z kupní ceny, případně z úředně stanovené nabývací hodnoty. Koupíte-li například byt v činžáku na Pražské třídě v Českých Budějovicích za 3 300 000 Kč, na dani jako nový vlastník odvedete státu 132 000 korun.

Ale když koupíte byt v Českých Budějovicích např. v Nové ulici v domě, který byl zkolaudován v roce 2013 za stejnou cenu, daň ještě letos platit nebudete, neboť je to nový byt v novém domě, kde se do pěti let od kolaudace daň neplatí.

Je zajímavé, jak se při hledání bytu vyplatí myslet i na takové věci. I když – pokud si vyberete dobré realitní odborníky, například realitní seznamku zipHOME, takové informace vám rádi a včas poskytnou.

Stanovení ceny pro daňové účely

Byt v Českých Budějovicích vám už patří, a tak jste se stali poplatníky daně. Ale jak ji vypočítat?

Vždy je třeba mít dvě hodnoty. Tou první je prodejní cena nemovitosti. Tou druhou je tzv. směrná hodnota nemovitosti, což je údaj, který na základě typu, polohy a charakteru nemovitosti určuje finanční úřad, jde v podstatě o cenu místně obvyklou.

Místo směrné hodnoty, což je nový pojem, byla v minulosti vždy povinnost vypracovat znalecký posudek, tj. odhad nemovitosti. Tato povinnost již neplatí, můžete si vybrat buď odhad, nebo směrnou hodnotu, jejíž stanovení vás nebude nic stát.

Základem daně pak je buď 100 % prodejní ceny nemovitosti, nebo 75 % směrné hodnoty nemovitosti či znaleckého posudku. Záleží na tom, která hodnota je vyšší, protože právě z té vyšší se vypočítává daň.

Jak získat výši směrné hodnoty

Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase s tím, že se zohledňuje druh, poloha, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně technické parametry nemovité věci.

Pokud zvolíte směrnou hodnotu, zpracujete v rámci přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí zároveň přílohu, která bude obsahovat údaje o nemovitosti, nutné pro určení této směrné hodnoty.

I když tyto formuláře jsou na stránkách finanční správy také on-line i s vysvětlivkami, někdo dá přednost poradit se s realitním odborníkem. To lze učinit například na realitní seznamce zipHOME, která nejen seznamuje prodávající a kupující domů a bytů, ale také má k dispozici dostatek odborníků pro průběh celé transakce, kterou například na koupi bytu v Českých Budějovicích potřebujete, a to od záměru, přes stanovení ceny, až právě po dokončení koupě a podání daňového přiznání.

Co když bude směrná hodnota vyšší?

V samotném přiznání spočítáte daň z kupní ceny a tu také v předepsané lhůtě zaplatíte – tato platba je považována za zálohu. Na základě vyplněných údajů o nemovitosti samotný finanční úřad určí směrnou hodnotu, tj. druhý základ pro výpočet daně.

Pokud bude tato směrná hodnota vyšší než kupní cena, finanční úřad vás vyzve k doplacení rozdílu mezi zálohou a skutečně vyměřenou daní, a to formou platebního výměru. Na doplatek pak budete mít 30 dnů.

Znalecký posudek

Jestliže jste se rozhodli nepoužít pro výpočet daně směrnou hodnotu a raději přistoupíte z různých důvodů k odhadu nemovitosti znalcem, můžete se také obrátit na realitní seznamku zipHOME, kde vám doporučí vhodného odborníka, který znalecký posudek provede v potřebné kvalitě tak, aby vyhověl finanční správě.

V tomto případě pak sami vypočítáte daň z vyšší hodnoty, tj. buď z kupní ceny, nebo z odhadu znalce a tu uhradíte.

Ukázat další aktuality