Webové stránky

Co je to zaměstnanecká karta?

RSS

Patříte mezi podnikatele, kteří momentálně řeší takřka neřešitelný problém s obsazením svých volných pracovních pozic, které má na svědomí stoupající ekonomika a s tím související pokles nezaměstnanosti?

Pokud i vy patříte mezi ty, kteří nemohou pro své pracovní pozice sehnat adekvátní pracovní sílu a nevíte na koho se obrátit, může být pro vás řešením, požádat o pomoc pracovní agenturu, která se zabývá vyřizováním pracovních povolení pro občany z Ukrajiny a kromě toho, že vám může sama sehnat adekvátního pracovníka, může vám rovněž i ušetřit spoustu starostí s administrativou, která souvisí právě s vyřízením oprávnění k pobytu delšímu jak tři měsíce a zároveň k zaměstnání legálního pracovně právního vztahu, které nese název zaměstnanecká karta.

Nemusíte tak jakožto podnikatel, který má své práce až nad hlavu řešit rovněž žádost o zaměstnaneckou kartu a další administrativní úkony s tím spojené, jelikož za vás vše ve velmi krátkém čase vyřídí právě zmíněná pracovní agentura. V době plné byrokracie a tlaků směrem k podnikatelům si tento benefit jistě každý řídící pracovník zaslouží.

K čemu zaměstnanecká karta slouží?

Zaměstnanecká karta s sebou nese hned dvě výhody najednou. Za prvé umožní cizinci pobývat regulérně na našem území po dobu delší jak tři měsíce a také i pracovat na klasickou pracovní smlouvu vydanou zaměstnavatelem, tedy bez okolků pobírat mzdu na základě sjednaných podmínek v pracovním vztahu.

Zaměstnanecká karta se zaměstnanci vždy vydává pro určitou profesi, kterou po dobu svého pobytu bude vykonávat. Není tak zdaleka vůbec nutné zřizování víza pro Ukrajince, neboť zaměstnanecká karta plně nahrazuje povolení k dlouhodobému pobytu, tedy pobytu trvajícímu déle jak 90 dní.

O prodloužení zaměstnanecké karty má právo zaměstnanec požádat a ve všech případech se takto děje právě na dobu, po kterou je sjednán pracovně právní vztah se zaměstnavatelem. Dříve se zaměstnanecká karta nazývala kartou zelenou, která sloužila k naprosto stejnému účelu, jako nyní pod jiným názvem.

Pracovní agentury vyřídí vše od soudních překladů po vyřízení zaměstnanecké karty

Pokud se jakožto zaměstnavatel obáváte jazykové bariéry a nutnosti řešit cokoliv s domovinou vašich nových svěřenců, nejsou obavy na místě.

Pracovní agentury jako je např. agentura IRS Czech totiž za vás vyberou adekvátní pracovníky, pokud již nemáte vybráno sami, zařídí soudní překlady nutné k hladkému procesu přijetí cizinců do ČR, zajistí potřebné dokumenty pro zaměstnaneckou kartu, informují vás o průběhu řízení a také o tom, kdy se můžete na nové zaměstnance těšit.

Vaším úkolem posléze bude již jen seznámit dané pracovníky s jejich pracovní náplní, ubezpečit je o nutnostech týkající se bezpečného pohybu po vašem pracovišti a seznámení je s kolektivem, který se na nějaký čas stane jejich pracovním týmem.

Neváhejte a obraťte se ještě dnes na pracovní agenturu IRS Czech – www.irsczech.com, která vám pomůže se zajištěním chybějících zaměstnanců.

Ukázat další aktuality