Webové stránky

Režim Ukrajina pomáhá získat nové zaměstnance

RSS

V podstatě každý týden nás média zásobují informacemi o tom, že nezaměstnanost u nás stále klesá a klesá, což znamená, že se různé společnosti stále častěji musí obracet při hledání pracovní síly do zahraničí.

O tom, že mezi cizinci, kteří k nám přichází pracovat, je značné množství Ukrajinců, nikdo nepochybuje. Víte ale, co je to režim Ukrajina?

Kdo spadá do režimu Ukrajina?

Režim Ukrajina vznikl s cílem dosáhnout toho, aby pracovníci z Ukrajiny mohli mít své žádosti o zaměstnanecké karty vyřízeny co nejrychleji. Režim Ukrajina se přitom týká těch ukrajinských zaměstnanců, kteří budou v českém prostředí vykonávat kvalifikovanou práci, jež je zařazena do hlavních tříd 4-8 v oblasti výroby, služeb či veřejného sektoru.

Případné zařazení do režimu Ukrajina dovoluje uchazečům obdržet termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu na Generálním konzulátě České republiky ve Lvově, pokud se jedná o hromadné záležitosti, je to uskutečnitelné i na zastupitelském úřadě České republiky v Kyjevě.

Tento režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny představuje součást Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí a ministerstva vnitra.

Kteří zaměstnavatelé mohou využít režimu Ukrajina?

Podstatné je mít na paměti, že režim Ukrajina mohou využívat pouze přímí zaměstnavatelé v ČR v oblasti výroby, služeb či veřejném sektoru, přičemž musí zaměstnávat minimálně 10 zaměstnanců a volné pracovní místo nejsou schopni po dlouhou dobu obsadit z českých zdrojů.

Pracovní místo, jež má být v rámci režimu Ukrajina obsazeno, musí být současně v souladu s předmětem činnosti daného zaměstnavatele.

Důvody zamítnutí žádosti

Kdo nemůže být do režimu Ukrajina zařazen a zaměstnanecká karta je pro jeho zaměstnance nedostupná? Jedná se o zaměstnavatele, kteří nepředloží řádně vyplněnou Žádost o zařazení do Režimu Ukrajina, vykonávají činnost zprostředkování zaměstnání, jsou zapsáni do obchodního rejstříku a v rozporu s právními předpisy neuloží do sbírky listin svoje účetní závěrky.

Důvodem zamítnutí je i fakt, když garant nebo některý z ústředních orgánů státní správy projeví pochybnosti, jestli nejde ve vztahu k uchazeči jen o dočasné přidělení nebo skryté zprostředkování zaměstnání.

Prověřená pracovní agentura ušetří značné množství času i starostí

Z výše uvedeného je patrné, že projekt Ukrajina je bezesporu chvályhodný a slouží k urychlení byrokratického procesu, současně ale stačí drobná chyba a veškerá snaha přijde vniveč.

Z toho důvodu je jistě lepší zadat vyřízení žádosti prověřené pracovní agentuře, která má v těchto věcech celou řadu zkušeností a je schopna vše uskutečnit nejen mnohem rychleji, ale především správně! Víza pro cizince totiž dnes není rozhodně jednoduché získat.

Mezi jednu z nich patří agentura IRS Czech, která se specializuje právě na získávání pracovníků z Ukrajiny a vyřizování všech potřebných dokladů a povolení k práci v ČR. Pomůže vám s vyřízením žádosti do projektu Ukrajina, takže budete mít jistotu, že vše klapne jak má.

Ukázat další aktuality