Webové stránky

Proces získání pracovního víza pro Ukrajince

RSS

Jste firmou, která by chtěla využít možnosti do svých řad přijmout pracovníka ze zahraničí, respektive z Ukrajiny? Potřebujete tak naplnit pracovní kapacity, které zejí prázdnotou z toho důvodu, že klesla průměrná nezaměstnanost a lidé si práci mohou vybírat na základě svých vlastních pocitů?

V tom případě se obraťte na pracovní agenturu IRS Czech, která vás provede celými procesem od najetí pracovníka z Ukrajiny až po vyřízení povinné administrativy, která zahrnuje především nutnost získat pracovní vízum.

Pomoci firmám tak například vízum pro ukrajince, které se poskytuje cizincům na 90 dní, pracovní víza, které zaměstnanec obdrží na konkrétní pracovněprávní vztah či takzvaná modrá karta, která se váže k profesím, u kterých je nutná jistá dávka odbornosti dokázaná nejen praxí, ale především dosaženým stupněm vzdělání v oboru.

Jak již ale bylo řečeno vše potřebné v dnešní době za zaměstnavatele a potažmo i potencionální zaměstnance ze třetích zemí zajistí pracovní agentura IRS Czech.

Pracovní povolení jako cesta k vykonávání určité profese

Pracovní povolení pro ukrajince představuje jednu z nejlepších možností, jak se dostat k vykonávání určité profese v podniku, kde budou za tyto pracovníky velmi vděční. Patří mezi ně zejména podniky se zaměřením na stavební průmysl či zemědělství, ve kterém hraje hlavní roli zejména sezóna.

Pracovní povolení umožní cizinci možnost pobývat na území ČR po dobu delší jak tři měsíce anebo po dobu trvání pracovního poměru sjednaného mezi ním a zaměstnavatelem.

Takzvaná zaměstnanecká karta, která nahradila kartu zelenou vydávanou v dřívějších dobách za stejnými účely, je totiž nejlepší možností, jak si zařídit stálou legální práci v české firmě bez toho, aniž by jakékoliv straně hrozil postih.

Modrá karta pro vybrané profese i zájemce

Modrá karta je tím samým, jako karta zaměstnanecká. Rozdíl je pouze v tom, že modrou kartu získají pouze pracovníci z ciziny, kteří řádně ukončili vysokoškolské studium či vyšší odborné studium v délce trvání minimálně tří let.

Práci, kterou totiž tito lidé, budou moci vykonávat, bude mít mnohem vyšší nároky na kvalifikaci než v případě prací vykonávaných na zaměstnaneckou kartu. Může takto tedy obsadit pozici, která má být dle zákona o zaměstnanosti obsazena člověkem z ciziny, nikoliv občanem ze států Evropské unie.

Posléze již nic nebrání tomu, aby cizinec dané místo obsadil. Samozřejmostí je, že i modrou kartu vám, jakožto podnikateli, zařídí včetně všech nezbytných formalit pracovní agentura.

Pokud tedy momentálně řešíte prekérní situaci ve vašem podniku, kdy nemáte pracovních sil nazbyt a potřebujete naplnit volné kapacity, obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech, která vás celým procesem ráda provede a v případě nejasností se vším, jak se patří, poradí.

Více informací najdete na www.irsczech.com .

Ukázat další aktuality