Webové stránky

Sháníte kvalifikovanou pracovní sílu?

RSS

Nejen pracovní místa, která si nežádají kvalifikované pracovníky, jsou stále ve větší míře neobsazovaná, ale také ta pracovní místa, která si žádají, kvalifikovanou pracovní sílu stále častěji zejí prázdnotou.

Jedná se o pracovní místa, která ze zákona musí být obsazena právě cizincem, který bude danou profesi vykonávat. Dané profese si samozřejmě kromě jiného žádají kvalifikovaného zaměstnance, který má potřebnou kvalifikaci určenou k výkonu dané profese.

Podmínkou, kterou ovšem musí splnit je, aby měl řádně ukončené vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání, a to v délce trvání minimálně tří let. Poté má oprávnění k tomu, aby se mohl ucházet o takovéto místo a s tím spojeným povolením k zaměstnání, kterým je modrá karta pro cizince.

Jak si o ni ale požádat a na jak dlouhou dobu je vlastně vydávána? To vše se dočtete na následujících řádcích.

Jak si o modrou kartu požádat?

Žádost o modrou kartu lze podat samozřejmě na kterémkoliv zastupitelském úřadě v ČR či v zahraničí. Anebo lze také podat na pracovišti příslušného Ministerstva vnitra ČR, tak můžete učinit v případě, kdy zde již na dlouhodobé vízum pobýváte.

Jako všechny ostatní typy povolení, má i modrá karta podmínky, které je třeba dodržovat. Žádost musí být na předepsaném formuláři také musí být podávána vždy výhradně osobně.

K potřebným dokladům budou patřit zejména cestovní doklady, doklad o ubytování po dobu výkonu práce cizince v ČR, dvě fotografie, pracovní smlouvu, doklad o požadovaném vzdělání a také doklad o cestovním zdravotním pojištění. Navíc nesmí být žádosti dokládané k vydání modré karty starší jak 180 dnů.

Na jak dlouho je modrá karta vydávána?

Modrá karta je cizincům vydávána ve většině případů na dobu, po kterou trvá pracovně-právní vztah. Ve většině případů se ale jedná maximálně o dva roky s tím, že lze kdykoliv modrou kartu prodlužit dle potřeby.

Modrá karta povolení k pobytu, respektive tomu dlouhodobému naprosto nahrazuje a umožňuje cizincům legálně na našem území pracovat.

Pomoc pracovní agentury se vždy hodí

Není třeba hovořit o tom, že ať v případě, kdy se jedná o žadatele o modrou kartu, tak v případě, kdy se jedná o samotného zaměstnavatele, který chce o takovéhoto zaměstnance požádat, je třeba počítat s notnou dávkou administrativy.

Tudíž se vždy hodí pomocná ruka, která vše dokáže vyřídit za obě strany. Takovou pomocnou rukou vám může být například pracovní agentura, která vyřídí vše, a to od zajištění zaměstnance pro výkon zaměstnání u daného zaměstnavatele až po vyřízení všech potřebných dokladů nutných k samotnému výkonu povolání.

Jak cizinec, tak i zaměstnavatel nebude mít na svých bedrech tolik obtížné vyřizování žádostí a bude se tak posléze moci věnovat už a jen pouze své práci. Oslovit pracovní agenturu se tak rozhodně vyplatí.

Autor: Pracovní agentura IRS Czech – specialista na vyřízení modré či zaměstnanecké karty.

Ukázat další aktuality