Webové stránky

Síla schovaná v mandale

RSS

Mandala má mnoho využití, lze jí použít k léčení, komunikaci s anděly, terapii apod. Zjistěte její moc i vy.

Co je mandala

Slovo mandala pochází ze staroindického jazyka sanskrtu a v překladu znamená kruh, oblouk či magický kruh. Ve své podstatě se jedná o kruhový obrazec s charakteristickými symetricky uspořádanými tvary.

Do našeho jazyka přinesl slovo mandala švýcarský psychiatr Carl Gustav Jung, který mandaly využíval při práci se svými pacienty a k poznání sebe sama. Jung považoval mandalu za zrcadlo vnitřního světa člověka. Mandala je považována za nadčasový symbol jednoty a rovnováhy.

Mandaly všude kolem nás

Principy a symboliku mandal nalezneme ve všech kulturách na světě. Význam mandaly a její pozitivní vliv byl znám již od starověku. Mandala nepatří do žádného náboženství. Lze říci, že mandaly obklopují člověka od nepaměti.

Mandalu můžeme najít ve všech dobách, kulturách i všech zeměpisných šířkách. Ve své podstatě bychom za formu mandaly mohli považovat květ slunečnice, kruhová rozetová okna kostelů, indiánský lapač snů nebo kruhy na vodní hladině při dešti. Je zřejmé, že všechny vyjmenované věci na nás mají uklidňující vliv a cítíme z nich jejich moc.

Použití mandaly

Mandala v sobě ukrývá nepřeberné množství způsobů použití. Za pomoci geometrie a pravidelnosti se mandala snaží nastolit řád v našem životě. Mandalu můžeme tak použít k získání energie, léčení, relaxaci nebo zklidnění.

Mandaly se často využívají i k navázání kontaktu s anděly. Může nám být užitečná také jako průvodce při poznávání jiných kultur. O mandalu se můžeme zajímat i z čistě estetických důvodů. Každé její použití bude mít na nás vždy pozitivní vliv.

Přilákání andělů

Komunikujte s anděly pomocí mandal. Energie, která byla vložena do mandaly lze využít právě k navazování kontaktu s jemnohmotnými bytostmi, které jsou součástí našeho světa.

Mandala slouží jako vhodný prostředek či prostředník pro navázání kontaktu právě s anděly. Andělské mandaly jsou kvalitním nástrojem pro duchovní transformaci a přiblížení se světu andělů. Andělskou mandalu lze využít i k harmonizaci místnosti.

Léčivá síla ukrytá v mandale

Už ve starověku se vědělo o mocné síle ukryté ve středu mandaly. Sám Carl Gustav Jung využíval léčivou sílu mandal u svých duševně nemocných pacientů, a to s pozitivními výsledky.

Léčivé mandaly zrcadlí naše touhy, přání, potřeby a vnitřní pochody, Proto jsou mandaly často součástí alternativní léčby různých druhů obtíží. Mandaly jsou prostředkem pro poznání sebe sama a pomocníkem na cestě do našeho středu, kde převládá klid, harmonie a láska. Mandaly působí pozitivně jak na fyzické, tak psychické zdraví.

Mandaly působí na nás všechny

Pokud si najdete čas na rozjímání s mandalou, můžete načerpat její léčivou sílu. Komunikovat s anděly a ostatními bytostmi. Pohled na barevné mandaly dokáže každého člověka zklidnit a naplnit pozitivní energií. Mandala se může stát nejen mapou celého vesmíru, ale i našeho vnitřního duchovního světa.

Ať se rozhodnete použít mandalu jakkoli, rozhodně její použití bude obohacením vašeho života.

Autor: Poznani-knihy.cz – prodejce literatury a esoterických potřeb

Ukázat další aktuality