Webové stránky

Jak podpořit výuku jazyka prostřednictvím umění

RSS

Na umění se mnozí z nás odjakživa dívají jako na určitý druh zábavy, na činnost, kterou si volíme, když chceme dát našemu mozku malou pauzu. Žlutá jazykovka v centru Brna PELICAN se však na umění dívá jako na inovativní vzdělávací nástroj, který se postupem času dostává do jazykového vzdělávání čím dál tím víc.

A tak u nás umění můžete najít v každé výuce – ať už se jedná o pomaturitní kurzy němčiny nebo třeba firemní kurzy angličtiny. A s jistotou z vlastní bohaté zkušenosti můžeme říct, že umění je mnohem víc, než jen odpočinek pro mozek!

A proto jsme se rozhodli, že vám v dnešním článku ukážeme několik důvodů, proč si myslíme, že by umění mělo mít ve výuce jazyků (klasické kurzy pro veřejnost, firemní vzdělávání – ale třeba i ve výuce jazyka na základních a středních školách) dostatečný prostor.

Proč integrovat umění do učebních osnov výuky cizích jazyků? PELICAN na to má jednoduchou odpověď: protože umění, to je víc než jen slova!

Pro začátečníky: Pěkně od začátku

Využití umění je skvělé pro studenty – začátečníky, zejména proto, že díky umění je možné komunikovat v podstatě beze slov. Přinejmenším je to skvělý způsob, jak ověřit, jaké znalosti tedy studenti vlastně mají. Existuje totiž velký rozdíl mezi vnímaným jazykem (to, čemu rozumíme) a užívaným jazykem (to, co umíme říct). Právě schopnost studentů porozumět nově osvojovanému jazyku je dost dobré posoudit prostřednictvím některého z druhů umění – a pro dobrý příklad můžeme uvést např. kresbu – jelikož u této činnosti není třeba, aby jazyk aktivně používali – a přesto mohou ukázat, zdali (a v jaké míře) vyřčeným slovům rozumí.

Jako skvělé cvičení (a nutno říct že i zábavné a oblíbené, zejména u našich studentů navštěvujících pomaturitní studium jazyků) pro studenty začátečníky tak může být četba příběhu. Nechte následně studenty seřadit obrázky vztahující se k textu – nebo obrázky přímo nakreslit.

Dostanete tak nejlepší zpětnou vazbu o tom, jak na tom studenti opravdu jsou – aniž by museli vyprodukovat jediné slovo. A to je skvělý začátek!

Umění a interkulturní vzdělávání

Jelikož se Jazyková škola Brno PELICAN už řadu let specializuje na kurzy češtiny pro cizince (a v rámci jazykového vzdělávání spolupracuje s organizacemi jako je např. Organizace pro pomoc uprchlíkům či Nesehnutí a jejich program Společně k rozmanitosti), stává se otázka interkulturního vzdělávání a vlastně kultury samotné velkým faktorem v každé lekci jazykového vzdělávání.

A nutno říci, že v případě příchodu do nové země se jedná o mnohem víc – než „jen“ naučit se respektovat své spolužáky z kurzu. V našich studijních skupinách češtiny jako cizího / druhého jazyka se mnohdy nacházejí lidé z různých koutů světa. A je to právě umění, které je ideálním prostředkem, jak ve skupině diskuzi o odlišných kulturách otevřít. Jak diskuzi podpořit?

Požádejte každého studenta z kurzu, aby promluvil o některém z klasických děl z jejich kultury (ať už se bude jednat o dílo literární, architektonické nebo třeba hudební!). Podpořte ostatní účastníky, aby pokládali doplňující otázky a dozvěděli se tak o nové kultuře ještě víc.

Věřte, že může vzniknout zajímavý dialog týkající se kulturních rozdílů a hodnot – a nejlepší je, že tento rozhovor může nastartovat právě umění!

Umění jako skvělá příležitost k reálnému užití jazyka

Výstavy umění a učení se toto umění ocenit může být skvělým způsobem, jak začít jazyk užívat v reálném životě. A opět se jedná o velmi oblíbenou činnost lektorů, kteří vedou kurzy studentů navštěvujících pomaturitní studium angličtiny a dalších jazyků na naší škole. Inspirujte se a vezměte studenty do místního muzea.

Projděte společně výstavu a pak o ní v lekci diskutujte. A to nejen o jednotlivých kouscích, ale taky o tom, jaké v nich výstava zanechala pocity! Mnoho větších muzeí nabízí zvukové záznamy k jednotlivým dílům, což může být skvělým poslechovým cvičením pro všechny studenty.

Mnohá muzea nabízí taky bezplatné prohlídky s průvodcem – což může být taky skvělá příležitost, jak se dostat k poslechu!

Tak co, už si taky myslíte, že by umění mělo zaujímat při výuce jazyka své místo? Využíváte umění a jakým způsobem? Dejte nám o tom vědět! Můžeme spojit síly – a zasadit se společně o tom, aby umění (a tak i zábava) pronikla do lekcí jazyka!

Tvůj PELICAN

Ukázat další aktuality