Webové stránky

Podnikání cizinců v ČR

RSS

Nejen pracovní uplatnění, nýbrž i možnosti rozjet své podnikání na území ČR láká stále více cizinců ze všech koutů země. Snaží se zde rozjet lukrativní podmínky pro své podnikání, hledají nové odběratele svých výrobků, se kterými kupříkladu sklízí úspěch ve své zemi.

Nebo se pokouší o frančízu, která je v naší zemi rovněž velmi oblíbenou možnosti, jak se dostat na již zajetý podnikatelský trh a sklidit tak zaručený úspěch. Podnikání cizinců v ČR má ovšem stejně tak, jako podnikání našich osob, celou řadu pravidel, kterými se musí i cizinci řídit.

Splnit tak musí hned několik zásadních pravidel, která jsou pro zahájení podnikání podstatná, kromě jiného ovšem rovněž musí mít povolení k pobytu na našem území, které je opravňuje na našem území pobývat a posléze popřípadě i zahájit svou podnikatelskou činnost.

Co tedy musí takový cizinec splnit proto, aby mohl zahájit podnikání?

Řídit se pravidly stanovenými českými zákony

Podnikání v ČR je pro cizince lukrativní, ovšem mnoho z nich od tohoto nápadu odradí hned celá řada zdlouhavých administrativních úkonů, které je třeba k zahájení podnikání splnit.

Cizinec se musí řídit zejména zákonem z oblasti cizineckého práva. Tedy zákonem, který má na svých bedrech povinnosti pojící se s vydáváním víz za účelem dlouhodobého pobytu.

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání je totiž stěžejním bodem celého řídícího procesu. Dnem zápisu do Obchodního rejstříku posléze nabývá fyzická či právnická osoba možnosti, legálně na našem území podnikat.

Formy podnikání

Mezi nejčastější formy podnikání cizinců v ČR patří zejména podnikání na základě živnostenského oprávnění. Cizinci se totiž velmi často uchylují k podnikům, které mají na starosti zejména stravovací služby a podobně.

I zde pro cizince platí naprosto stejná pravidla, jako pro občany ČR, kteří o živnostenské oprávnění požádají. Bezúhonnost, plnoletost, svéprávnost atd. musí cizinec doložit ze země svého původu.

Přičemž výpis z rejstříku trestů nesmí být v době podávání žádosti starší než tři měsíce. Po splnění všech zákonem stanovených podmínek pro provozování živnosti, které se řídí rovněž naším právním systémem, může cizinec zahájit svou podnikatelskou činnost.

Odštěpný závod

Zahraniční osoby se rovněž velmi často uchylují k podnikání za pomoci takzvaného odštěpného závodu. Všechny osoby ze zahraničí, které na svém území provozují jakýkoliv podnik, mají možnost svůj podnik přesunout na území ČR.

Zřídit tedy respektive jeho pobočku na našem území, která se bude nazývat odštěpným závodem. Samozřejmě celému procesu předchází zejména podání návrhu na zápis do OR, který podnikateli z ciziny umožní svůj již zajetý podnik otevřít i na našem území.

Pro zápis do OR je ovšem nutné uvést veškeré formality, které se odštěpného závodu týkají a které musí rovněž plynout ze zákonů ČR.

Autor: IRS Czech – pracovní agentura pro cizince

Ukázat další aktuality