Webové stránky

Nový projekt MusiLib navazuje na úspěšný Multilib projekt!

RSS

Zapojení hudby do mezikulturního vzdělávání dětí

Jazyková škola PELICAN je dobře známá pro své jazykové kurzy, jako je firemní vzdělávání, pomaturitní studium, kurzy češtiny pro cizince, a v neposlední řadě samozřejmě pro své klasické kurzy pro veřejnost.

Nicméně, velkou součástí našich aktivit je taky podílení se na evropských vzdělávacích projektech, ve kterých můžeme zužitkovat všechny naše zkušenosti z výše zmíněných kurzů a taky se tak trochu „kreativně“ a umělecky vyjádřit (čti: vyřádit).

A tak se občas (často) stane, že se naše jazykové kurzy v Brně promění v testovací kurzy nových výukových materiálů, vznikajících v rámci projektů, do kterých je naše jazykovka PELICAN a především pak naše nezisková organizace Spolek PELICAN zapojeni.

A my jsme více než rádi, že na naše úspěšné, již proběhlé, projekty, navazují projekty nové – v budoucnu snad stejně tak oblíbené u našich cílových skupin! Jedním z těchto projektů je projekt MusiLib, jeho cílem je zapojit hudbu do mezikulturního vzdělávání.

Nové výzvy

Děti, které se narodily ve 21. století, jsou stále více vystavovány více propojenému, různorodému a rychle se měnícímu světu. To s sebou přináší nové výzvy a potřeby, zejména v oblasti efektivního rozvíjení sociálních a komunikačních dovedností u dětí směrem k otevřenosti vůči diverzitě a novým kulturám.

O narůstajícím významu mezikulturního porozumění a kulturního povědomí (a to nejen u dětí školního věku) v dnešní době globalizace není pochyb. Jak ale děti na základních školách otevřenosti vůči novým kulturám učit?

Hudba jako součást mezikulturního vzdělávání

Na tuto otázku se rozhodli odpovědět partneři nového evropského vzdělávacího projektu MusiLib, a to hned několika způsoby!

Hlavním cílem projektu je navázat na předchozí úspěšný projekt MultiLib (multilibproject.eu) a rozšířit tak již dobře známou multilinguální a multikulturní online knihovnu pro děti, obsahující 26 kouzelně ilustrovaných tradičních i moderních pohádkových příběhů, které byly přeloženy do jazyka finského, švédského, českého, francouzského, tureckého, řeckého a anglického (využívají ji tak dokonce naše kurzy angličtiny v Brně!), ale taky do dalších 6 jazyků národnostních menšin, které se v každém ze zmíněných zemí nejčastěji vyskytují.

A čím přispěje knihovně MusiLib? Již zmíněnou hudbou, která se stává velmi inovativním médiem v oblasti vzdělávání.

Co totiž může v každé zemi odrážet místní kulturu více, než je právě tradiční hudba? Všechny příběhy z on-line knihovny MultiLib tak budou doprovozeny tradiční hudební nahrávkou, tzv. soundtrackem, která vznikne za spolupráce s profesionálními hudebníky.

Důležitou podmínkou přitom je, že se s každou knihou spojí tradiční nástroj, který pochází ze země, z které pochází taky vybraný příběh.

A tak bude moci vzniknout taky Multikulturní e-knihovna hudebních nástrojů, včetně fotografií, nahrávek s typickými zvuky pro každý hudební nástroj a zvukovou nahrávkou hudebního nástroje v původním jazyce.

Posléze vzniknou taky další pohádkové příběhy spojené s jednotlivými hudebními nástroji. No, nezní to jako pohádka?

Stejně jako v případě projektu MultiLib, i u nového projektu bude každý z výstupů převeden do digitální podoby tak, aby učitelé i děti, které budou s materiály pracovat, měli k dispozici uživatelsky přívětivé a snadno dostupné řešení, jak s nahrávkami a knihami pracovat.

Jak lze z popisu tušit, hlavní cílové skupiny jsou dvě: a to učitelé na základních školách, kteří se stále více setkávají při výuce s multikulturními skupinami – a jejich žáci.

Ke knihovně vznikne spousta doprovodných materiálů, jako příručka pro učitele, vysvětlující, jak s knihovnou pracovat, ale taky kniha aktivit plná inspirativních podnětů k tomu, jak knihovnu efektivně využít co nejvíce. No – a že nejste ani žák, ani učitel? Pevně věříme, že knihovna najde využití ve všech druzích kurzů, ať už půjde o děti či dospělé, ať už to bude pomaturitní studium angličtiny nebo třeba tradiční kurz finštiny.

Už teď se těšíme na výsledky a již osvědčenou spolupráci s partnery z Finska, Švédska, Belgie, Řecka a Velké Británie. Na našich webových stránkách jsou už nyní fotky z prvního meetingu, který se odehrával právě ve Finsku.

Informace o projektu zároveň pravidelně zveřejňujeme nejen na našich oficiálních webových stránkách Jazyková škola Brno PELICAN, ale taky na naše Facebooku a Instagramu. Jsme v tom opět společně, tentokrát za zvuku hudby!

Tým PELICAN

Ukázat další aktuality