Webové stránky

Offshore podnikání - nižší daňové zatížení

RSS

Označením offshore společnost je nazývána právnická osoba, která podniká na území určité země (např. v ČR), ovšem své sídlo a registraci má vedenou na území některého ze států označovaného jakožto daňový ráj (jejich seznam naleznete níže). Nejhojněji využívanou formou offshore společnosti je International Business Company (IBC).

Motivů k založení takovéhoto offshore podnikání může být hned několik, mezi ty nejčastěji zmiňované pak jednoznačně patří zajištění ochrany majetku a anonymity jeho vlastnictví či možnost využívání výhod odlišného právního prostředí.

Mezi další důvody, proč se podnikatelé rozhodují pro založení offshore společnosti se řadí příležitost vyhnutí se často nesmyslně přísným regulacím některých podnikatelských aktivit, snížení administrativní zátěže nebo zlepšení image a prestiže firmy, přenesením části jejího pole působnosti do zahraničí.

Využijte výhod daňových rájů

Nejvíce je však offshore podnikání spojováno s pojmem daňový ráj. Možnost přenesení sídla společnosti na území státu, kde platí mírnější daňové podmínky představuje největší výhodu této varianty podnikání, zisky takovýchto firem se sídlem v daňovém ráji jsou totiž daněny pouze zanedbatelně či dokonce vůbec, od daní jsou rovněž zproštěny i dividendy.

Tyto podniky navíc získávají i další daňové výhody, například jsou osvobozeny od cla při dovozu hmotného či nehmotného investičního majetku potřebného pro podnikání (kancelářských potřeb, automobilů apod.)

Mezi nejčastěji používané lokality pro umístění offshore společností a oblíbené daňové ráje patří následující státy:

 • Bahamy
 • Belize
 • Bermudy
 • Britské Panenské ostrovy
 • Gibraltar
 • Kajmanské ostrovy
 • Lichtenštejnsko
 • Monako
 • Panama
 • Samoa

S tématem daňových rájů úzce souvisí i termín offshore jurisdikce (dle některých definic je lze považovat za synonyma), kterak jsou označovány ty státy, jež obvykle nezdaňují příjmy ani majetek svých rezidentů získaný mimo území daného státu, a finance pro veřejný sektor získávají jiným způsobem než výběrem daní (například z turistiky nebo investovaného zahraničního kapitálu).

Sem lze zařadit další 2 oblíbené země častokráte využívané pro offshore podnikání – Seychely a Hong Kong.

Jaké požadavky musí offshore společnost splňovat a kde se uplatní nejlépe?

Aby mohla offshore společnost vzniknout a aby jí bylo umožněno fungování v souladu se zákonem, tak musí splňovat tyto 3 základní požadavky:

 • udržovat sídlo společnosti v dané zemi (postačuje virtuální sídlo)
 • mít v zemi sídla místního zástupce
 • hradit vládě daného státu zpravidla nízkou roční paušální daň

Typicky jsou offshore firmy využívány v oblasti mezinárodního obchodu a poskytování či zprostředkování poradenských, elektronických a reklamních služeb. Naopak jejich využití není možné pro podnikání v řemeslné výrobě nebo tuzemském maloobchodu.

Autor: Parkerhill.cz

Ukázat další aktuality