Webové stránky

Čeština pro cizince je stále populárnější

RSS

Kurzy češtiny pro cizince jsou obecně v posledních letech hodně diskutovaným tématem. Poptávka po nich neustále narůstá, nicméně, s jejich nabídkou to není zas tak úplně veselé. Tedy, minimálně s nabídkou takových kurzů, kde jsou schopni cizince v krátkém časovém intervalu (což cizinci skutečně potřebují) minimálně základní znalost českého jazyka naučit.

Jazyková škola PELICAN sídlící v centru Brna se na kurzy češtiny specializuje již několik let. Nicméně, právě letos otevřela nové formy těchto kurzů, které si kladou za cíl – naučit cizince jazyk v krátkém intervalu, a to takový jazyk, který jim bude v běžném životě skutečně užitečný.

Čeština pro cizince za pomoci evropských vzdělávacích projektů

Důležitým faktorem, který hraje v kurzech PELICAN roli, je ten, že mají odkud čerpat. Tedy, výuka češtiny pro cizince a materiály k této výuce – to je bída. A tak se PELICAN rozhodl, že se přestane spoléhat na pomůcky dostupné a namísto nich si vytvoří své vlastní.

A aby na to nebyl sám, našel si k tomu evropské parťáky a zapojil se do evropských vzdělávacích projektů. A tak, nad rámec svých běžných aktivit, létá po světě, čerpá inspiraci z jiných evropských zemí a vytváří didaktické pomůcky, které se z velké části věnují právě výuce jazyka hostitelské země.

Jak tedy kurz češtiny pro cizince u PELICANA vypadá a komu je určen?

Jak již bylo řečeno čeština pro cizince je v dnešní době skutečně velmi aktuální. Je to dáno nejen členstvím ČR v Evropské unii, ale samozřejmě taky zvýšeným počtem imigrantů, přicházejících k nám z odlišných kulturních oblastí.

Cíl našeho kurzu češtiny pro cizince je dosáhnout se všemi studenty kurzu potřebné úrovně v co nejkratším časovém intervalu. Jedině díky odstranění jazykové bariéry může dojít k bezproblémovému začlenění do běžného života v nové zemi.

Roční intenzivní kurz je určen především studentům, kteří v naší republice chtějí začít navštěvovat střední či vysokou školu, nicméně je to právě jazyková bariéra, která jim brání v podání přihlášky. Čeština pro Ukrajince, Vietnamce, Rusy a další národnosti.

I přes nulovou znalost jazyka je možné se během roku na požadovanou úroveň dostat a úspěšně v českém jazyce na škole studovat.

Příprava v kurzu

Jazykový kurz vychází z Evropského referenčního rámce pro jazyky a je postaven na komunikačním přístupu. Lekce jsou vedeny zkušenými lektory, kteří ověřují pokroky u každého studenta v průběhu celého roku.

Studium je pak zakončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z poslechu, čtení, gramatické části, psaní i mluvení. Zkoušky je přitom možno skládat na všech potřebných úrovních, tedy od A2 až po C1.

Zaujal Tě náš kurz? Chtěl by ses dozvědět víc o přístupu k výuce češtiny jako druhého jazyka nebo by ses snad ty sám chtěl stát naším studentem? Podívej se na naše stránky nebo se za námi zastav v naší žluté jazykovce PELICAN v centru Brna. Moc rádi Tě uvidíme!

Tvůj PELICAN

Ukázat další aktuality