Webové stránky

Nouzový stav a pobyt cizinců, jaká je aktuální situace?

RSS

Pandemie koronaviru uzavřela hranice a tím v konečném důsledku zkomplikovala život mnoha lidem, kteří se za prací vydali do zahraničí. Jak řešit vypršení povolení k pobytu?

Co znamená nouzový stav

Jako nouzový stav označuje zvláštní krizový stav. Pokládá se za něj taková situace, která ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty, případně vnitřní pořádek a bezpečnost. Může to být například při živelních katastrofách. V historii ČR byl ostatně poprvé nouzový stav vyhlášen v roce 2002 během povodní.

Nouzový stav v souvislosti s koronavirem začal na území republiky platit od 12. března 2020. Praktickým dopadem bylo zejména omezení některých práv a svobod občanů.

Dle aktuálního usnesení vlády platí nouzový stav až do 30. dubna 2020. Došlo tedy k jeho prodloužení, neboť vyhlášen může být vždy pouze na dobu 30 dnů. Situace je v období koronavirové pandemie velmi proměnlivá, předvídat definitivní konec je velmi obtížné.

Prodloužení pobytu a nouzový stav

Obecně lze říci, že cizinci, kteří v této době mají oprávnění na území ČR legálně pobývat, mohou na území republiky po celou dobu platnosti nouzového stavu dále setrvat. Osvědčení o oprávněnosti pobytu po dobu nouzového stavu nelze žádným způsobem získat. Cizinec tedy pobytové náležitosti v tomto období nemusí nijak naléhavě řešit.

Má-li cizinec krátkodobé schengenské vízum za účelem zaměstnání a na něj zároveň vydáno povolení k zaměstnání, může v ČR setrvat a dále navíc i legálně pracovat, jak uvádí ministerstvo vnitra. Podmínkou je, aby trval pracovně právní vztah.

Podobně jsou na tom držitelé zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance. Pokud splňují podmínky pro prodloužení platnosti, je nutné, aby si podali neprodleně žádost o prodloužení platnosti zaměstnanecké karty. To je možné učinit poštou. Legální pobyt je cizinci umožněn až do doby vydání pravomocného rozhodnutí o této žádosti.

Cizincům, kteří za těchto podmínek chtějí vycestovat do své rodné země, doporučuje ministerstvo kontaktovat příslušný zastupitelský úřad.

Jak podávat žádosti o pobytová oprávnění

Žádost o dlouhodobý či trvalý pobyt pro cizince je možné podávat i v současnosti. Žádost o dlouhodobý pobyt se zasílá poštou či do datové schránky. Vyhodnocuje se stejně, jako by byla podána osobně. Osobní návštěva potřebná není.

Stejně se řeší žádosti o pobyt trvalý s tím, že cizinec bude moci vadu, kterou je skutečnost, že se nemůže na úřad osobně dostavit, řešit až po ukončení nouzového stavu.

Obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech

Po vypršení nouzového stavu tak může na řadu lidí dopadnout složitá administrativa. S jejím vyřešením vám může pomoci pracovní agentura IRS Czech, která se specializuje na zařizování trvalých a přechodných pobytů, ale umí poradit též s ukončením trvalého pobytu cizince.

Ukázat další aktuality