Webové stránky

Jak na korekci závěrečné práce

RSS

Blíží se čas, kdy budete psát závěrečnou práci, nebo už máte práci dokonce napsanou? Nejste si jistí tím, zdali je Vaše práce napsaná bezchybně a chtěli byste někde najít jistotu?

Nepochybnost Vám může dodat odborná korektura, která se zaměřuje na jazykovou a stylistickou stránku Vaší závěrečné práce. Odborná korektura Vám může pomoct zkvalitnit Vaši závěrečnou práci. Ptáte se, jak taková korektura probíhá?

Na začátku

V první řadě je důležité vyhledat kvalitní a ověřenou agenturu, která vám udělá korekci Vaší bakalářské či diplomové práce. Je jen na Vás, komu svěříte korekturu bakalářky, případně diplomky.

Služby můžete využít nejenom tehdy, kdy si nejste jistí pravopisem ale i v případě častého opakování slov ve Vaší závěrečné práci či obyčejných překlepů, kterých si ani nemusíte všimnout.

Nebojte se vyššího výdaje za jazykovou či stylistickou korekturu. Vskutku se vyplatí, aby byla Vaše práce zkontrolována i z pohledu jiné (odborné) osoby.

Průběh korektury

O korekturu bakalářské práce můžete zažádat jak v průběhu psaní, tak až po celkovém dopsání Vaší diplomové práce. Korektor Vaši práci zkontroluje a vyznačí v ní její nedostatky. Významné je i datum, kdy svoji bakalářku ke korekci odevzdáváte.

Můžete si najít expresní korekturu diplomové práce, která Vás na nedostatky upozorní celkem rychle. Spíše se Vám ale vyplatí na nic nečekat a vyhledat korektivní služby co nejdříve.

Ušetříte tím nejen peníze, ale i zbytečné stresování. Na doladění závěrečné práce budete mít více času a nebudete se muset tudíž stresovat.

Způsob korektury

Na Vaši práci se korektor může podívat z mnoha pohledů. Jedná se například o způsob jazykové korektury, který je doplněný o korekturu stylistickou:

  1. Jazyková korektura diplomové práce – která zahrnuje pravopisné a gramatické chyby v textu jako jsou například vyjmenovaná slova. Jazyková korektura je také doplněná o překlepy či interpunkci.
  2. Stylistická korektura diplomové práce – která spadá pod korekturu jazykovou a zaměřuje na kontrolu správné stavby věty, vhodnost formulací a správného slovosledu.

Na závěr

Potom co si vyberete agenturu, která Vám korekci Vaší diplomové či bakalářské práce zhotoví, je důležité se také rozhodnout, co od korekce očekáváte a jakou formou by měla korektura postupovat.

Pokud spěcháte a korekturu potřebujete ihned, nemusíte stihnout dokončit Vaši závěrečnou práci dle vlastních představ. Proto, jak už bylo řečeno, nenechávejte korekturu na poslední chvíli a postupujte zodpovědně.

Není vhodné svěřovat korekci textu například kamarádovi, který nemusí mít s korekturou dostatečné zkušenosti. Vyplatí se proto zainvestovat do odborných služeb v podobě agentury či spolehlivého korektora, která Vám korekci Vašich bakalářských a diplomových pracích expertně zhotoví.

Autor: Korektorkatextu.cz

Ukázat další aktuality