Webové stránky

Jak funguje výkup lesních pozemků

RSS

Výkup lesa představuje rychlou a snadnou možnost prodeje. Komu lze tento způsob doporučit a jak probíhá?

Kdy využít výkup lesa

Hospodaření na lesním pozemku bývá pro nezkušeného laika mimořádně komplikované. Vlastník musí pamatovat na výsadbu správných dřevin, jejich prořezávání a mnoho dalších nutných úkonů.

Objem povinností dále narůstá v případě, že porost napadnou škůdci. Kromě faktické starosti o les vás čeká i poměrně náročná administrativa, nutné je vést lesní hospodářskou evidenci.

Mnoho lidí například získá lesní pozemek v rámci dědictví. Nenadálé nabytí majetku je však spíše komplikací. Nejeden vlastník nechce nebo se o něj z časových důvodů ani nemůže starat, případně si není jistý jeho vymezenou hranicí a řeší řadu komplikací.

Jako řešení situace se pak nabízí výkup lesního pozemku. Stejně tak lze odkup navrhnout za předpokladu, že jste se ocitli ve finanční tísni a sháníte rychle prostředky v dostatečné výši.

Jak odkup probíhá

Výkup lesa funguje v zásadě podobně jako výkup jiné nemovitosti. Vykoupit lze pozemek kdekoli na území ČR. Prvním krokem je prohlídka dotčeného území shromáždění příslušných dokumentů. Čím více jich je vlastník schopen shromáždit, tím lépe.

Podstatné jsou zejména:

  • lesní hospodářský plán
  • lesní hospodářská osnova s porostní mapou
  • list vlastnictví

Dále je vhodné si připravit:

  • katastrální území
  • čísla parcel, popřípadě číslo listu vlastnictví
  • logistická dostupnost, určení (kategorie)
  • stav porostů včetně zastoupení dřevin, jež může posloužit, pokud nejsou k dispozici lesní hospodářské osnovy
  • fotografie

Jak se stanovuje cena

Určujícím faktorem ve druhé fázi je cena. V případě lesa hraje roli především rozloha, charakter pozemku, případně kategorie lesa. Posuzuje se i stáří porostu, jeho dřevinná skladba a celková kvalita dřeva.

Nejprve je potřeba odbornou analýzou stanovit tržní cenu. Právě tržní cena je nejdůležitější, neboť odráží aktuální situaci na trhu. Ačkoli nemusí odpovídat skutečně sjednané ceně kupní, už by se jí měla reálně přibližovat.

Odvíjí se od hodnoty pozemku i tržní hodnoty lesního porostu. V dalším kroku se stanovuje cena administrativní. Ta se používá pro potřeby platby daně. Poslední částí je definitivní dojednání ceny kupní.

Vzhledem k tomu, že vykoupit lze i takový les, na který již byla uvalena exekuce, může v této fázi následovat i jednání s věřiteli. Podobně lze také zařídit odkup pozemku se zástavou. Prakticky žádné právní vady nepředstavují pro výkup lesa problém.

Dokončujeme výkup pozemku

Závěrečná fáze vyžaduje především přípravu smlouvy a samotnou platbu dohodnuté kupní ceny. Peníze můžete obdržet ihned při podpisu smlouvy. Rychlost patří k hlavním kladům výkupu lesa specializovanou společností – např. Vykupnemovitostipraha.cz. Poté následuje nutná administrativa v podobě vkladu převodu vlastnického práva do katastru nemovitostí a platby daně z nabytí nemovitosti.

Ukázat další aktuality