Webové stránky

Jak funguje výkup nemovitostí

RSS

Prodej nemovitosti, ať už se jedná o dům, byt, pozemek, garáž nebo pole, představuje v běžných podmínkách velmi zdlouhavý proces, zvláště pokud výsledkem má být co nejvyšší výnos.

Při tomto procesu je často velmi dobrým krokem spolupráce s realitním makléřem, který nejen dokáže vybrat ideálního kupce, ale zprostředkuje také doprovodní servis zahrnující jednak realizaci prodeje na základě platné legislativy, účastní se prohlídek a nemovitosti poskytne vhodné marketingové nástroje.

V některých situacích, zejména ocitne-li se majitel nemovitosti ve finanční tísni, nebo získá nemovitost zadluženou nebo zatíženou exekucí. V tokovém případě je výrazně výhodnější využít služeb společností nabízejících možnost výkupu nemovitostí.

Prostřednictvím této nabídky je možné získat peníze za nemovitost prakticky ihned a bez větší administrativní zátěže.

V čem spočívá výkup nemovitostí

Na rozdíl od standardních postupů při prodeji nemovitosti, který vyžaduje především čas na nalezení vhodného kupce ochotného ji koupit za stanovenou tržní cenu.

Výhoda výkupu nemovitosti je dána především eliminací této časové náročnosti, která je ovšem spojena s celkově nižší sumou, kterou za prodávanou nemovitost v konečném důsledku dostanete.

Tržní cena nemovitosti vychází z několika faktorů, které zahrnují jednak její vlastní typ a parametry, jednak aspekty spojené s prodejností v konkrétní lokalitě.

Stanovení tržní ceny se provádí nejčastěji srovnáním aktuálních prodejů v daném regionu s reálnými fyzickými charakteristikami stavby (či pozemku) jako jsou stáří, konstrukční řešení či kvalita podloží (ať už ze stavebního nebo půdního hlediska, které je zohledňováno především u zemědělských pozemků).

Okamžitý výkup nemovitosti nese pro každou společnost, která se poskytováním této služby zabývá, vždy určitou míru rizika, jelikož dopředu nemá jistotu, že se jí nakonec nemovitost povede prodat se ziskem. Také proto je výkupní cena snížena o 10-50 % předpokládané ceny tržní (obvykle v závislosti na technickém stavu).

Tuto částku však obdrží prodejce převážně ihned po uzavření kupní smlouvy, a to včetně právního servisu a vyřízení veškerých doprovodných náležitostí prodeje. Je-li tedy zadlužen, nebo získá nemovitost, která je nějakým dluhem již zatížena (například v rámci dědického řízení), je rychlé oddlužení optimálním řešením.

Případně chcete-li se stěhovat do nového a potřebujete na tuto investici finanční prostředky z aktuálně vlastněné nemovitosti, čekání na kupce může znamenat problém v získání již vybraného bydlení.

Postup při výkupu nemovitostí

Proces spojený s výkupem domu, bytu či jiného typu nemovitosti je v podstatě velmi jednoduchý. Rozhodnete-li se pro tuto možnost, stačí kontaktovat společnost – Vykupnemovitostipraha.cz, která tuto službu nabízí. Zástupce společnosti následně prověří vlastnické poměry nemovitosti a provede prohlídku spojenou s posouzením technického stavu.

Na základě zjištěných skutečností následně dostanete od společnosti nabídku výkupní ceny, po jejímž odsouhlasení bude sepsána a podepsána kupní smlouva. Veškeré další náležitosti pak firma provádí v rámci právního servisu (zápis změny do katastru nemovitostí apod.).

Potřebujete-li peníze ihned, je tu možnost odkupu do 24 hodin ve zrychleném procesu.

Ukázat další aktuality