Webové stránky

Sháníte nové pracovníky do výroby?

RSS

Nedostatek pracovních sil představuje pro současné firmy palčivý problém. Kterých oblastí se týká a jak jej lze účinně řešit?

V Česku chybí nejen pracovníci do výroby

Nedostatek lidí ve výrobě je pozorovatelný již několik let. Tento neblaze proslulý „fenomén“ navíc prohloubila i pandemie koronaviru.

Mezi nejpostiženější sektory patří kromě toho výrobního i logistika. Citelný je nedostatek pracovníků rovněž v gastronomii. Tam vnímají bývalí zaměstnanci silnou nejistotu ohledně svého uplatnění a jak plyne ze zkušeností zaměstnavatelů, odrazuje je to od záměru se na původní pozice vrátit. Chybí ale i kvalifikované síly v IT profesích.

Statistiky uvádějí nyní až 65 % tuzemských firem, které mají aktuálně s náborem zaměstnanců potíže. Nedostatek je přitom zcela zásadní. Firmy jsou proto nuceny svůj záběr rozšířit a zaměřit se i na zahraniční pracovníky.

V čem tkví výhody zahraničních zaměstnanců

Typickým uchazečem o zaměstnání v tuzemsku je zejména zaměstnanec z východní Evropy. Statisticky nejpočetnější skupinou cizinců jsou v Česku dlouhodobě občané Ukrajiny. Současná situace související s migrací v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině tak na jasně dominující počty této menšiny neměla. Následována je cizinci ze Slovenska a Vietnamu.

Navzdory rizikům, která vyplývají zejména z jazykové bariéry a odlišných kulturních i pracovních zvyklostí ukazují praktické zkušenosti, že zahraniční pracovníci jsou pro české firmy přínosem. A to i na úrovni vnitropodnikových vazeb. Čeští zaměstnanci se svými zahraničními kolegy vycházejí na velmi dobré úrovni.

Samotní zaměstnavatelé na nich oceňují primárně vysokou míru motivace. Rovněž se jedná o pracovníky spolehlivé a loajální. Důležitým vkladem, který na pracovní trh v Česku cizinci přinášejí, je stejně tak i flexibilita.

Jak zajistit pro firmu vhodné pracovníky ze zahraničí

Nábor zahraničních pracovníků je pro tuzemskou společnost komplikovanější především z hlediska administrativního. Obnáší s sebou nutnost vyřídit potřebné doklady.

Stěžejní dokument představuje pro cizince ze zemí mimo EU především povolení k zaměstnání. To je vydané krajskou pobočkou Úřadu práce ČR nebo zastupitelským úřadem ČR. Cizinec rovněž musí disponovat platným povolením k pobytu vydaným Ministerstvem vnitra ČR.

Dalšími povinnostmi je následně v této souvislosti zatížen i samotný zaměstnavatel. V první řadě by měl oznámit záměr zaměstnávat cizince příslušné krajské pobočce úřadu práce. Stejně tak je povinen úřad práce informovat o tomto volném pracovním místě.

U držitelů zaměstnanecké a modré karty dále k povinnostem zaměstnavatele patří i udělení souhlasu se zařazením nahlášených volných míst do centrální evidence a vedení evidence zaměstnávaných cizinců.

Zaměstnávání cizinců s sebou tedy nese vyšší míru zátěže kladenou na zaměstnance. Řada tuzemských firem přitom nemá s náborem v zahraničí adekvátní zkušenosti. Již tak delší proces pak prodlužuje neúměrně. Možností, jak tomu zabránit, je obrátit se na pracovní agenturu IRS Czech, která se na nábor zahraničních pracovníků specializuje.

Ukázat další aktuality