Webové stránky

Jak nenaletět nevýhodné půjčce

RSS

Neziskové organizace nechaly zanalyzovat nebankovní firmy zabývající se půjčkami a z jejich výzkumu vyšel jednoznačný závěr, které společnosti jsou z hlediska klienta nejrizikovější a které naopak nejvýhodnější. Ovšem sledování těchto ukazatelů není rozhodně tou jedinou možností, jak nenaletět na trhu s půjčkami a obrátit se na tu správnou, pro vás výhodnou společnost. Podívejme se tedy na rizikovost nevýhodných nebankovních půjček zblízka.

Základní kritéria, která je třeba zvážit

Ideální situace nastává v momentě, kdy lze finanční krizi překonat bez toho, že bychom si museli finanční prostředky u jakékoli společnostipůjčovat. My však řešíme situaci přímo opačnou, a pokud jsme tedy dospěli k názoru, že půjčit si je nezbytné, je třeba zvážit v prvé řadě, zda bankovní společnost nebude vhodnější alternativou. Jestliže víme, že žádná banka nám už finanční prostředky nepůjčí, ať již z toho důvodu, že jsme u ní registrování jako dlužníci anebo z jiného důvodu, budeme pátrat po společnosti nebankovní.

Postup při výběru nebankovní společnosti

V dnešní době je již snad každému z nás jasné, že i nebankovní půjčku je potřeba si pořádně spočítat, což je možné učinit například na některém z internetových portálů. Je pochopitelné, že v mnoha případech se nám bude jevit půjčka bez registru jako ideální řešení. Ovšem každá půjčka s sebou nese určitá rizika, ať už je to půjčka online, půjčka na cokoli, co potřebujeme anebo rychlá půjčka, na kterou jsme četli inzerát v místním tisku. Nepodléhejme dojmu, že nejvýhodnější je úvěr, u kterého bude následovat vyplacení ihned.

Největší riziko představují menší společnosti bez stanovených podmínek

První, na co se má klient zaměřit před podpisem smlouvy jsou podmínky, za kterých ke smlouvě obě strany přistupují. Už jsme si zvykli na to, že co je nejdůležitější, bývá psáno nejmenším písmem. Rozhodně tedy nepřecházejte odstavce drobně psané, abyste nenaletěli. Některé společnosti vám nedají možnost nastudovat si podmínky úvěru v klidu doma, ale budou chtít podpis smluvních podmínek na místě podepsat. Rozhodně nepodepisujte nic, kde nejsou podmínky splácení přesně stanoveny anebo smlouvu, jež jste neměli možnost si předem přečíst. I kdybyste na cestu za půjčkou měli jít vybaveni brýlemi a lupou, vše si před podpisem smlouvy důkladně pročtěte.

Co je to predátorský index

Podmínky uplatňované největšími nebankovními společnostmi na českém trhu s úvěry byly analyzovány a jako závěr z nich vyplynul takzvaný predátorský index, který má napovědět zájemcům o úvěry, u jaké společnosti si hodlají sjednat smlouvu o půjčce. Index má 5 základních kritérií. Prvním je srozumitelnost textu smlouvy, zda je plná nejrůznějších zkratek, které vám nic neříkají, jak často se ve smlouvě zkratky vyskytují a také jakou délku má popis smluvních podmínek. Dalším kritériem je zda smlouva obsahuje úrok z prodlení stanovaný nad rámec zákonné úpravy. Třetí kritérium představuje stanovení nákladů na 1 opožděnou splátku v podobě sankcí. Čtvrtým základním kritériem je cena produktu v případě, je-li řádně splácen. A pátým hlavním kritériem je využití rozhodčí doložky, která může pro klienta ve výsledku znamenat velký problém. 

Nebankovní půjčka výhodnější než bankovní

Není to časté, ale stává se to, že nebankovní půjčky mohou být za jistých podmínek výhodnější než půjčka od banky. Obvykle se jedná o společnosti, kde klient nemusí zdlouhavě žádat a pak ještě déle čekat na vyplacení půjčky, kde podmínky jsou naprosto transparentní, jste s nimi seznámeni předem a úrok je navícstejný jako v bance. Na webových stránkách si můžete spočítat, například na kolik vás přijde půjčka do 100 000Kč, zda vám některá ze společností poskytne úrok stejný jako v bance atd.

Institut exekutora

Slova exekutor a exekuce jsou v současné době postrachem snad pro všechny společnosti i jednotlivce. Aby bylo jasné, jak se vyhnout problémům se splácením úvěrů, které by mohly vést až k samotné exekuci, je více než žádoucí si půjčku předem spočítat, například pomocí internetových portálů. Nikdy však nesplácení svého úvěru nenechejte dojít tak daleko, aby došlo na exekuci nebo abyste si museli půjčovat další finanční prostředky na půjčku na exekuci.

Ukázat další aktuality