Webové stránky

Učení jazyků nemusí končit se školní docházkou

RSS

Je tomu už pár let, co jsem navštěvovala střední školu a říkala si: „Nenávidím učení a opravdu nechápu, proč mu někdo věnuje víc času, než je bezprostředně nutné k ‚prolezení‘ do dalšího ročníku.“ Po střední škole jsem se dostala na vysokou do Brna a můj postoj k učení a samotnému životu se postupně formoval.  

Uběhlo pár let a není tomu tak dávno, co jsem skládala státnice a začala si uvědomovat, jak mě učení a následné znalosti obohacují – a opravdu to není jen fráze. S jazykovou školou PELICAN se navíc můžete obohacovat i během prázdnin.

Státní zkoušku jsem složila úspěšně, ale další pocity byly, mírně řečeno, divné. Nějaká přehnaná radost nepřišla, ba naopak jsem cítila spíš prázdnotu, jako by mě učení začalo naplňovat. Pro ty, kdo mě znali, nepochopitelné… 

Co si představíte pod pojmem angličtina Brno? Pravděpodobně jazykovou školu PELICAN, kam jsem nastoupila loni v květnu.  Školu jako takovou jsem znala už dříve, protože jsem se v průběhu vysoké rozhodla studovat u PELICANA pomaturitní studium anglického jazyka. Prvního září 2011 jsem přišla do školy a mé pocity byly smíšené. Připadalo mi, že to nikdy nezvládnu a že jsem si na sebe ušila bič.

Nicméně vyslechla jsem lektora a napsala rozřazovací test, podle kterého jsme měli následně být rozděleni do skupin dle naší jazykové úrovně. Na základě testu jsem se dověděla rozvrh a mohla se vydat na první hodinu angličtiny. Měla jsem opravdu strach, bála jsem se mluvit, nepamatovala jsem si ze střední školy už téměř nic, jelikož s jazykem jsem nebyla dva roky v kontaktu.

U PELICANA mě učil Dušan, týpek s barevným „čírem“. Nedůvěřovala jsem mu a trochu jsem litovala svého rozhodnutí do školy nastoupit. Stačila ale jediná lekce, abych si ho zamilovala a zjistila, že je skvělý.

Dušan umí mladé studenty perfektně zaujmout svojí bezprostředností, vtipem a výukou, ve které používá výuková videa nebo oblíbené písničky, které se studenty následně anglicky rozebírá a překládá je. Mluvil s námi většinu času anglicky a dokázal i mě rychle rozmluvit. Učení bylo zábavou a já si rok na vysoké škole zpestřila mezi čerstvými maturanty v úžasném pavlačovém domě na Lidické 9 s mojí oblíbenou kavárnou Galeryje9 v přízemí budovy.

V květnu roku 2015 jsem tedy začala pracovat ve škole PELICAN jako vedoucí pomaturitního studia. Po čase mi přibyly další pracovní radosti a povinnosti a já mohla vnímat školu i z jiného pohledu. Začala jsem si uvědomovat, jak je skvělé, že jsou lidé schopni po práci zvládnout několikrát týdně lekci cizího jazyka a ve zbylém volném čase mezi jednotlivými hodinami se na další lekci připravovat. Sebekázeň a schopnost studentů „hecnout se“ a naučit se cizí jazyk i ve vyšším věku je obdivuhodná.

V PELICANOVI vypisujeme jazykové kurzy osmi jazyků, najdete nás pod výrazy jako např. „němčina Brno“, ruština, angličtina, francouzština, španělština, italština, čeština pro cizince a kurzy moderní řečtiny. Je skvělé, že do hodin chodí málo studentů, kurzy v PELICANU otvíráme již od dvou uchazečů, a lektor může svoji pozornost věnovat všem bez rozdílu.

Výuka je tak mnohem kvalitnější a efektivnější. Jazykové kurzy jsou dvouměsíční, čtyřměsíční nebo osmiměsíční, na které poskytujeme slevu.  Studenti se u nás přestanou bát mluvit, což bývá, společně s neznalostí slovíček, hlavním problémem.

PELICAN používá moderní postupy ve výuce jazyků díky evropským vzdělávacím projektům, které koordinuje nebo se do nich jako zahraniční partner zapojuje. Zmiňme projekt VIDEOforALL, jehož cílem bylo představit učitelům možnosti a výhody využití videa v jazykovém vzdělávání. Výstupem projektu jsou příručky pro učitele, jak vytvářet vlastní video, jejich využití ve výuce a praktické příklady výukových plánů připravených k okamžitému použití ve třídě.

Jak říkal náš bývalý ředitel gymnázia: „Je důležité vědět od všeho něco a od něčeho všechno.“ Využívejme volný čas plnými doušky. Zaměřme se na to, co chceme nejvíc, ale i na to, čeho se bojíme, a nevzdávejme se. Je dobré vzdělávat se po celý život a prospívat tím naší mysli i duchu.

V PELICANU si jazykové kurzy angličtiny či jiného jazyka užijete a nebudete mít ten svíravý pocit jako ve škole před písemkou, nebudete do školy chodit otrávení. Naopak prožijete veselé a hodnotné chvíle se svými novými spolužáky, se kterými vás bude pojit zájem komunikovat se světem v cizím jazyce.

Pojďte se s námi o prázdninách učit, v krátkých konverzačních kurzech se naučíte třeba potřebné fráze na vaši letní dovolenou. Přihlaste se již nyní na jazykový kurz v září a získejte tak zaslouženou slevu. Více informací naleznete na www.skolapelican.com. Navštivte náš Facebook a staňte se členem party PELICAN.

Důležité je chtít a dosáhnete všeho.


Olga Kovácsová

Jazyková škola PELICAN

Ukázat další aktuality