Webové stránky

Firemní vzdělání a související problémy

RSS

V následujícím článku se dozvíte nejčastější problémy (nešvary), s kterými se potýká firemní vzdělávání v dnešní době. Následně si každý z problémů, co nejlépe vysvětlíme na konkrétní formě vzdělávání, jakým je typicky firemní výuka jazyků (například angličtiny).

V závěru každého z problému si pak uvedeme, jak se s konkrétním problémem vypořádala jedna z nejlepších společností nabízející firemní jazykové kurzy v Brně. Díky tomu získáte nejen představu, jaké jsou nejčastější problémy spojené s firemním vzděláváním, ale také konkrétní návod, jak se jim dá předcházet.

Zrušení či předčasné ukončení hodiny

Zrušení hodiny či její předčasné ukončení patří k nejčastějším problémům, které jsou s firemním vzděláváním spojené. Ve většině případů poté není důležité, jestli byla výuka zrušena ze strany lektora či ze strany zadavatele. Mnohem důležitější je fakt, že zrušenou výuku se ve většině případů nepodaří společnosti poskytující firemní kurzy angličtiny nahradit.

Zajímavou zkušeností jsou reakce studentů, když je jejich firemní kurz angličtiny v daný den zrušen či ukončen předčasně. Jejich reakce je totiž srovnatelně euforická s reakcí malých žáků, kteří se nečekaně dozvědí, že jim odpadla hodina či je učitel pustí z odpolední výuky dříve domů. A to i v případech, kdy zaměstnavatel prezentuje svým zaměstnancům firemní vzdělávání ne jako povinnost, ale jako benefit.

Firemní výuka od společnosti PELICAN Brno je však již od svého začátku upravena tak, aby k zrušení či předčasnému ukončení hodiny docházelo co nejméně. Dosahuje toho díky úzké spolupráci zaměstnavatele, metodika společnosti PELICAN a konkrétního lektora.

V případě, pokud nakonec tedy ke zrušení či předčasnému ukončení hodiny dojde, je zkušený lektor schopný zpoždění dohnat hned v následujícím týdnu či si celou hodinu nahradit.

Nepravidelná docházka

Zatímco by zaměstnancům za nepravidelnou docházku do zaměstnání byl krácen plat anebo jim dokonce hrozil vyhazov, tak v případě firemního vzdělávání zaměstnanci podobné riziko necítí.

Absence sankcí však není jediným důvodem, proč je firemní výuka angličtiny ze strany zaměstnanců zanedbávána. Příčin může být spousta a na konkrétních důvodech prakticky ani nesejde. Důležitý je zde pouze fakt, že se daný zaměstnanec na hodinu nedostavil.

Jak ale zajistit, aby studenti/zaměstnanci pravidelně docházeli na firemní jazykové kurzy. Vždyť Brno je městem známým svoji vyhlášenou gastronomií a kulturním vyžitím. Jak přinutit takového typického zaměstnance, aby po celodenní práci dorazil na firemní kurzy angličtiny a nestrávil svůj volný čas raději doma či v nějakém útulném restauračním zařízení?

Firemní jazyková výuka pro Brno a okolí realizovaná společností PELICAN se snaží aktivně nepravidelné docházce svých studentů předcházet. Dosahuje toho hlavně díky svým mnohaletým zkušenostem, kdy se naučila pracovat s motivací studentů navštěvujících firemní jazykové kurzy v Brně.

Motivaci studentů zvyšuje pozitivními i negativními stimuly. Pozitivně tak, že její lektoři využívají při výuce moderních postupů (např. gamifikace, což je zařazování herních prvků do neherního prostředí) a negativních stimulů využívá v podobě sankcí (za určitý počet absencí si student/zaměstnanec hradí firemní kurzy angličtiny z vlastní kapsy).

Příchod nových studentů do již rozběhnutých kurzů

Příchod nových studentů/zaměstnanců do již rozběhnutých kurzů je dalším z problémů, se kterými se firemní vzdělávání v dnešní době potýká. Je to způsobeno hlavně skutečností, že v takové typické firmě je fluktuace zaměstnanců o poznání vyšší, než je tomu v případě výuky angličtiny na škole. Nezkušeným lektorům, kteří jsou zvyklí na výuku jen ze státních škol, pak dělá problémy si na časté střídání studentů zvyknout.

Druhou příčinou příchodu nových studentů do již rozeběhnutých kurzů je skutečnost, že zaměstnavatelé nemají dostatečné povědomí o jazykových dovednostech svých zaměstnanců. Když poté zaměstnavatel přihlašuje své zaměstnance na firemní kurzy angličtiny, dochází často k tomu.

Že je rozděluje na základě jejich subjektivního vnímání jazykových dovedností. Jakmile jsou však kurzy zahájeny, brzy se pozná, že konkrétní zaměstnanec se buď přecenil či podcenil. Kvůli tomu pak až v průběhu firemního vzděláváníputuje do jiného již rozeběhnutého kurzu.

Firemní jazyková výuka od společnosti PELICAN Brno se snaží problémům s příchody studentů do již zaběhnutých kurzů předcházet dvěma způsoby. Zaprvé věnuje dostatečný důraz na testování zaměstnanců před samotným zahájením výuky. Firemní jazykové kurzy pro Brno a okolí tak spustí až v okamžiku, kdy má o znalostech svých budoucích studentů dokonalé povědomí.

Druhým způsobem, jak se společnost PELICAN vyrovnává s případnými příchody studentů do již zaběhnutých kurů, je její důraz na kvalitu lektorů vyučujících firemní vzdělávání. Její lektoři se poté bez problému zvládnou vyrovnat se změnami účastníků firemní výuky angličtiny a přizpůsobí jí tak, aby se nově příchozí rychle a plynule začlenili ke zbytku skupiny.

Pokud se o službách společnosti PELICAN chcete dozvědět více, můžete na tomto webovém odkaze.

Ukázat další aktuality