Webové stránky

Využití sociálních médií při výuce nejen jazyků

RSS

Jazyková škola Brno PELICAN spolupracuje významnými evropskými organizacemi, a to za účelem zapojení se do evropských projektů, díky kterým následně může studentům poskytnout zkušenosti s novými výukovými metodami.

Ať už s PELICANem navštěvujete pomaturitní jazykový kurz, firemní kurzy angličtiny nebo klasický skupinový kurz, můžete se do nejrůznějších projektů sami zapojit, a to jako student, nebo třeba taky jako lektor. O tom se koneckonců přesvědčila lektorka naší jazykové školy, která se s Vámi o svoje zkušenosti s účastí na významném evropském vzdělávacím projektu dneska podělí.

Projekt aPLaNet

Evropský projekt aPLaNet vznikl s cílem naučit pedagogické pracovníky v oblasti jazykového vzdělávání využívat aktivně sociální média a vytvářet si díky nim podmínky pro svůj profesní rozvoj. Lidé začínají být po velkém boomu sociálních médií k těmto prostředkům mírně skeptičtí.

Projekt vznikl právě z toho důvodu, aby poukázal na výhody, které vyplývají z užívání sociální médií, a ukázal jejich pozitivní vliv na práci lektorů, kteří se zaměřují nejen na jazykové kurzy. Představuje možnosti, jak využívat sociální média k sebevzdělávání a ve výuce.

Za účelem získání potřebných informací o zkušenostech lektorů s využíváním sociálním médií ve vzdělávacím procesu byly v mateřských zemích projektu provedeny případové studie, do kterých byli zapojeni lektoři a učitelé.

Do případové studie se zapojila taky lektorka Jazykové školy PELICAN, která vede pomaturitní studium angličtiny v brněnské škole. A jak podílení se na případové studii mezinárodního projektu probíhalo?

Případová studie a její průběh

Kateřina nejprve musela představit sebe a své zkušenosti se vzděláváním. V době projektu vedla pomaturitní studium více než jeden rok. Studovala pedagogiku a o dokončení studia získala práci v Jazykové škole PELICAN. V klasických jazykových kurzech učí studenty od začátečníků až po pokročilé.

Kateřina přiznává, že její vztah k sociálním sítím před projektem aPLaNet nebyl příliš pozitivní: „Znala jsem Facebook a Twitter, ale nebyla jsem uživatelem ani jedné z platforem, a to ani v osobním životě. Přišlo mi směšné sdílet svoje pocity a fotky s celým světem.“ Jediné, co Kateřina skutečně využívala, byl Skype, nikdy ji ale nenapadlo přemýšlet o možnostech jeho využití v hodinách.

Dnešní pedagogická praxe na vysokých školách se příliš nezabývá otázkou současných vzdělávacích metod a přístupů. Snad se to v budoucnu změní. „Například pomaturitní angličtina, kterou vedou, je povětšinou zaplněna mladými lidmi, kteří se sociálními médii koexistují od svého dětství. Proto, když jsem slyšela o projektu a o tom, čím se zabývá, zaujalo mě to,“ říká Kateřina. Právě z toho důvodu neváhala a rozhodla se naučit o možnostech sociálních médií co nejvíce. „V dnešní době je každý člověk online. Chtěla jsem vědět, jak je možné navázat spolupráci s lektory ze zahraničí nebo jak si otevřít vlastní online třídu.“

Hned na prvním semináři v Jazykové škole PELICAN školitel lektorům vysvětlil cíle projektu a seznámil účastníky s materiály aPLaNet. Jako příklad zvolil firemní kurzy angličtiny, na kterých předvedl, jak lze sociální sítě používat. „Ihned po workshopu jsem začala s Facebookem pracovat a založila si svou třídu. Reakce studentů byly velmi pozitivní,“ říká o své první zkušenosti s využitím sociálních médii při výuce Kateřina.

Dnes dodává, že díky poznatkům projektu udělala velký pokrok v oblasti výuky cizích jazyků, zejména v pomaturitním studiu angličtiny. „Neustále studenty díky online platformám zahrnuji inspirativními materiály. Moje zkušenosti jsou vesměs pozitivní. Naprosto jsem změnila svůj přístup k sociálním sítím i svůj pohled na výuku, což studenti dokázali ocenit.“

Kateřina na závěr doporučuje všem webové stránky projektu aPLaNeT, které jsou skvělým zdrojem informací a cenných materiálů. Zaujal Vás projekt aPLaNeT? Podívejte se na webové stránky Jazykové školy PELICAN. Není jediný projekt, na kterém se škola podílela či podílí, který by nebyl zajímavý!

Ukázat další aktuality