Webové stránky

Proč jsou pracovníci z Ukrajiny tak žádaní?

RSS

Jak možná víte, již poměrně dlouhou dobu se ČR potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků. Jde o fakt, který je podložen i statistikami z pracovního trhu a vysokou poptávkou právě ze strany českých firem. V tomto článku se podíváme na aktuální stav v ČR i možnosti, které nabízí zaměstnávání cizinců v ČR včetně vyřízení pracovního povolení.

Česká ekonomika v ohrožení

Pokud bychom se chtěli dobrat jádra problému, je nutné začít už na středních odborných učilištích. V dnešní době mít vystudované pouze učiliště již není moc atraktivní a také klesá počet zájemců o nabízené obory. Některé z učilišť musely dokonce přikročit ke zrušení učebních oborů. Tento nedostatek učňů se pak projevuje již nyní na trhu práce.

Podle statistik bylo v roce 2000 vydáno cca 25 000 řemeslných oprávnění. Při pohledu o 15 let později už se číslo snížilo jen na 10 000 oprávnění!

S tímto trendem se snaží bojovat např. Asociace středních a malých podniků a živnostníků, jejichž možnosti jsou však poměrně omezené. V některých oborech pak dokonce hrozí úplné zrušení výuky či odchod kvalitních řemeslníků do zahraničí.

Přitom, jak již bylo dříve řečeno zájem o kvalitní řemeslníky u nás stále roste a tento trend se bude ještě dále prohlubovat. Mezi žádané profese patří např. zedníci, automechanici, řezníci či elektrikáři. Najít kvalitního řemeslníka v dnešní době znamená poměrně složitou záležitost.

Jak postupovat při zaměstnávání Ukrajinců

Stále ve více případech firmy v ČR naráží při rozšiřování svých provozů na problém s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Když vyčerpají možnosti, které nabízí úřad práce a inzerce s pobídkami začnou se dívat do zahraniční – konkrétně na Ukrajinu. Do České republiky přichází stále více cizinců z Ukrajiny, kteří nabízí požadovanou odbornost. Co je však nutné splnit u pracovníků z Ukrajiny?

Občané Ukrajiny mohou v rámci ČR vykonávat výdělečnou činnost, ovšem potřebují k tomu příslušné vízum a pracovní povolení. Pokud jej nemá mluvíme o nelegálním zaměstnávání Ukrajinců v ČR.

Mezi další možnosti, jak u nás může pracovník z Ukrajiny pracovat je tzv. zaměstnanecká karta. Karta má duální charakter, tedy v rámci jednoho dokumentu získá žadatel povolení k pobytu ale i pracovní povolení. Při žádosti o zaměstnaneckou kartu je třeba mít k dispozici oprávnění od zaměstnavatele, že jej může na danou pracovní pozici obsadit.

Hledáte vysoce kvalifikované zaměstnance s vysokoškolským vzděláním? V tomto případě potřebuje pracovník z Ukrajiny tzv. modrou kartu. Získání modré karty je podmíněno tím, že studium trvalo minimálně 3 roky. Součástí procesu vyřízení modré karty je i tzv. nostrifikace vzdělání, což znamená uznání dosaženého vzdělání českou autoritou.

Jak lze zjednodušit proces získání zahraničních pracovníků?

Nábor nových pracovníků ze zahraničí by sice měl být podle vládních programů jednoduchý, nicméně v praxi je situace spíše opačná. Stanovené kvóty pro vyřízení zaměstnanecké karty jsou brzo vyčerpány, takže je možné čekat na povolení i půl roku.

Díky těmto komplikacím se řada firem stále častěji obrací na specializované pracovní agentury. Tyto agentury mají k dispozici obsáhlou databázi zájemců o práci z Ukrajiny či jiných zemí. Dokáží tak velmi pružně zajistit i větší objem požadovaných pracovníků.

Zároveň k jejich službám může patřit kompletní vyřízení pracovního povolení cizince v ČR, včetně potřebných víz, pojištění a dalších náležitostí.

Mezi jednu z těchto agentur patří i společnosti IRS Czech, která má dokonce své zastoupení přímo na Ukrajině. Dokáže tak snadněji realizovat i větší zakázky s tím, že výběrové řízení může probíhat již na Ukrajině.

Součástí služeb IRS Czech je vyřízení potřebných pracovních povolení i pobytových víz, jak pro zaměstnance, tak případně i pro rodinné příslušníky. Agentura asistuje i při prvních krocích v ČR a pomůže i s dalšími věcmi. Pokud chcete vyzkoušet jejich služby stačí navštívit stránky www.irsczech.com

Ukázat další aktuality