Webové stránky

Co musím udělat pro výkon práce na území ČR?

RSS

Pracovní povolení pro Ukrajince

Jistým společenským trendem se stala touha pracovat na území jiného státu. Ať už v rámci evropského kontinentu nebo amerického a ostatních. A proto se ptám. Jste z Ukrajiny a stojíte o vykonávání výdělečné činnosti na území České republiky?

Abyste dosáhli svého a začali pracovat v České republice, musíte udělat řadu důležitých kroků k dosažení vašeho cíle. Základní podmínkou je ovšem zisk pracovního víza v podobě krátkodobého pracovního víza, zaměstnaneckých karet nebo karet modrých. Nyní se dozvíte, jak tyto dokumenty můžete získat.

Krátkodobé pracovní vízum

Jedním způsobem, jak získat pracovní vízum na území České republiky, je povolení k výkonu výdělečné činnosti v podobě krátkodobého pobytu. Takový pobyt je možné žadateli udělit pouze na dobu 90 dní. I když je jeho založení v celku jednoduché, dokumentů, které musí být předloženy, je celá řada.

Prvním krokem je předložení vyplněné žádosti k výkonu práce v ČR. K takovému dokumentu musíte předložit veškeré doklady totožnosti, otisky prstů, osobní fotografie, doklady o získaném ubytování a finančních prostředcích. Abyste vízum získali, jste mimo jiné povinen předložit důkaz o vycestování po uplynutí 90 dnů, například v podobě zpáteční letenky.

Za vízum platíte poplatky, které pro občany z Ukrajiny byly sníženy z 60 eur na 35 eur. Krátkodobé vízum je vhodné pouze pro ty, kteří mají určený časový plán a splní podmínku 90 dnů.

Zaměstnanecké karty

Karty zaměstnanců daly sbohem zeleným kartám, které na našem území byly využívány velmi dlouho. Zaměstnanecká karta, udělována za účelem výkonu zaměstnání, se od předešlého případu liší především ve své délce.

Pokud patříte mezi ty, kteří chtějí vykonávat výdělečnou činnost na území ČR po dobu delší, než jsou 3 měsíce, jste povinen si obstarat zaměstnaneckou kartu.

Karta je cizinci vydána s ohledem na délku jeho pracovního poměru, ve kterém je zavázán. Maximální délka je stanovena na 2 roky s možností následného prodloužení. Už tedy z názvu je patrné, že karta slouží k pobytu a zároveň k práci na pozici, na kterou je zaměstnanecká karta udělena bez nutnosti odborné kvalifikovanosti a praxe.

Žádost o zaměstnaneckou kartu je možné podat na zastupitelském úřadě ČR v Ukrajině, kde občan trvale pobývá. K získání zaměstnanecké karty vám postačí cestovní pas, výpis z Rejstříku trestů, osobní fotografie, pracovní smlouva se zaměstnavatelem a splnění podmínek Ministerstva zdravotnictví ČR. Jak málo stačí.

Modré karty

Již nyní si můžete povšimnout, že udělení víz jde ruku v ruce s časem a zkušenostmi na pracovní pozici. V případě tzv. modrých karet, hovoříme o občanech Ukrajiny, jejichž pracovní pozice vyžadují vysokou kvalifikaci a praxi v oboru, které vystudovali na vysokých školách.

V pár větách tedy byly zodpovězeny základní podmínky pro udělení modré karty. Čas a kvalifikace v oboru. K získání modrých karet je potřeba trpělivost, kvůli zdlouhavému procesu uznání vysokoškolského vzdělání.

Vy jste povinni předložit cestovní pas s fotografiemi, výpis z evidence Rejstříku trestů, doklady o uznaném vzdělání a zajištění zdravotnických služeb, pracovní smlouvu a v neposlední řadě i uznané povolení k ubytování na území ČR.

Nyní je vám, občanům Ukrajiny, otevřena možnost k získání víza na území ČR za pomoci tří druhů pracovního povolení. Je pouze na vás, na jakou dobu chcete vykonávat výdělečnou pracovní činnost na území našeho státu a které z povolení je pro vás nejvhodnější.

Pokud stále nemáte jasno nebo chcete ušetřit čas s vyřizováním, obraťte se na pracovní agenturu IRS Czech.com, která vám pomůže s kompletním vyřízením potřebných víz a dalších dokladů. Poradí vám také, které vízum je pro vás nejvhodnější a co očekávat ze strany úřadů v ČR.

Ukázat další aktuality